.  

Stay up to date with our current affairs

Biogassfabrikk Guard Automation

Den magiske biogassfabrikken

Renovasjonsbilene i Vestfold og bussene i Grenland kjører på matavfallet fra innbyggerne. Når folk leverer fra seg de grønne matavfallsposene til gjenbruk, blir det biologiske avfallet kjørt til Greve Biogass.

Read More

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.