Den magiske biogassfabrikken

Tanker fulle av enzymer gjør matavfallet i Vestfold om til biogass som driver bussene i grenlandsområdet. Guard Automation har levert automasjon og DV-system til anlegget. Foto: Greve Biogass

Renovasjonsbilene i Vestfold og bussene i Grenland kjører på matavfallet fra innbyggerne. Når folk leverer fra seg de grønne matavfallsposene til gjenbruk, blir det biologiske avfallet kjørt til Greve Biogass. På fabrikken blir det gjort om til biogass. Guard Automation har levert automasjonssystemet som sørger for at prosessene i det miljøvennlige kretsløpet går riktig for seg.

I 2013 så Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) dagens lys – og siden den gang har biogassanlegget på Sem i Tønsberg gjenvunnet avfall og brukt det i produksjonen av ny energi. Innbyggernes matavfall fraktes – sammen med husdyravfall – til biogassanlegget og males til en grøt som blir hygienisert ved at forråtnelsesbakteriene fjernes. Dette materialet puttes på tanker fulle av enzymer – og resultatet er metangass. Restproduktet brukes som biogjødsel av bøndene i Vestfold, og sørger på den måten for at gjenvinningen og metanproduksjonen foregår i et sirkulært kretsløp.

Anlegg med automasjon

For å få et slikt anlegg til å fungere som det skal, kreves det et avansert automasjonssystem. I tillegg til elektroinstallasjonene har Guard Automation levert Greve Biogass sitt nye automasjonssystem – et FactoryTalk-system fra Rockwell – som overvåker og sørger for at alle komponentene i anlegget fungerer sammen. Med godt over 300 komponenter som hver har opp mot tyve sensorer, er det store mengder informasjon som skal håndteres. Vi har levert og programmert styreenhetene som kontrollerer alle styrbare komponenter, som pumper og ventiler, i fabrikken. Vårt kjennemerke er at vi klarer å integrere de fleste komponenter uansett leverandør, slik at de fungerer optimalt sammen, i vårt GuardControl-system. Guard Automation har gjennom lang erfaring bygd opp kunnskap om integrasjon av mange ulike typer prosessutstyr.

Operatørene bruker skjermsystemet for å holde kontroll over fabrikken i sanntid. Her kan de blant annet avlese trendverdier på viktige sensorer, de får oversikt over alle alarmer i anlegget ved hjelp av dynamiske skjermbilder og samle data i oversiktlige rapporter. Målet er at fabrikken skal være i drift kontinuerlig – og over lang tid.

Bransjeledende drifts- og vedlikeholdssystem

Drifts- og vedlikeholdelsessystemet vi har levert til Greve Biogass er bransjeledende. Det vi leverer, som skiller seg fra andre, er at skjermsystemet er integrert direkte med DV-systemet. Dette gjør det enkelt for operatørene å navigere sømløst mellom systemene. Systemet er lagd bransjerettet slik at det er enkelt både å komme i gang med og utnytte de mange funksjonene som er tilgjengelige.

 

Biogassfabrikk Guard Automation
Operatørene av “Den Magiske Fabrikken” hos Greve Biogass kan få driftsmeldingene fra fabrikken rett på sin apple watch, hvis de ønsker det. Guard har sørget for at dette nå er mulig. Foto: Greve Biogass.

Når matavfallet til vestfoldingene og grenlenderne går gjennom forvandlingsprosessen fra søppel til ny, klimavennlig energi, kan operatørene følge prosessene minutiøst på skjermene i fabrikken. De kan også få alarmer som tekstmelding rett på mobilen – og gripe inn om det varsles om problemer fra utstyret i fabrikken. Skulle det høres litt gammeldags ut, har vi også levert en app som er koblet til Apple Watch – sånn at operatørene kan få driftsinformasjonen rett på klokka.

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.