Bryter etablerte grenser i fiskeoppdrett med teknologi og automasjon fra Guard Automation

Guard Automation har en nøkkelrolle som automasjonspartner for Ovum som setter en helt ny standard for fiskens vekst, overlevelse og fôrutnytting med sitt lukkede anlegg; Egget®.

Teknologibedriften Ovum har utviklet og testet et flytende lukket oppdrettsanlegg som har fått navnet Egget®.

Teknisk direktør i Ovum, Åsmund Hellesøy, har arbeidet i selskapet de siste fem årene. Han forteller at Guard Automation har vært en avgjørende samarbeidspartner siden 2019.

– Vi kom til Guard med planer, tegninger og en visjon om å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Vi trengte en automasjonspartner med dyp fagkompetanse, gjennomføringsevne og vilje til å være med på å løse komplekse utfordringer som kunne oppstå underveis. Her har Guard innfridd. De har vært helt avgjørende i utviklingen, sier Hellesøy.

Aleksander Mork-Knudsen
Aleksander Mork-Knudsen i Guard Automation

Prosjekt- og avdelingsleder for Guard i Bergen, Aleksander Mork-Knudsen, forklarer at prosjektet er blant de mest nyskapende og krevende prosjektene selskapet har vært involvert i.

– Det har vært utrolig givende å være med på å ta ideen fra skisse-stadiet til pilotprosjekt med operativ drift, sier han.

Driften overvåkes og optimaliseres ved hjelp av 300 ulike signaler

Mork-Knudsen forklarer at syv ansatte i Guard har bidratt med alt fra rådgivning og systemdesign, til programmering av automasjonssystemet, drift- og overvåkningssystemer, koordinering av elektroinstallasjon, samt spesialbygde tavler.

– Over 300 ulike signaler logges og overvåkes. Vi samler inn sensorverdier for å overvåke vannkvalitet på pH, turbiditet, CO2, totalgasstrykk, O2 metning og konsentrasjon, temperatur og mer. Alt må fungere sømløst til enhver tid for å sikre optimale leve- og vekstvilkår for fisken. I tillegg har vi overvåkning på kritiske systemer som oksygendosering, brannsentral, nødstrømtilførsler, pumper og sikringer. Ved en hendelse får røkterne umiddelbar varsling på SMS og logger seg inn via mobilappen for å få kontroll, sier Mork-Knudsen.

Den avanserte tekniske infrastrukturen gjør styringen av det lukkede oppdrettsanlegget hel-automatisert. Dette muliggjør blant annet nøyaktig regulering av oksygenmengder, tilpasset fiskeforing, fjernstyring av alle pumper og kontrollert nødkjøring av anlegget.

Driftsovervåkningssystemet er skreddersydd i Guard Cloud, noe som gir Ovum og driftsansvarlig ved anlegget enkel tilgang til viktige driftsdata. I tillegg til data fra selve prosessen, har Guard integrert kameraer med live videofeed fra Egget og logger værdata og prognoser for området. Ovum bruker dette systemet også til overvåking og optimalisering av energiforbruket på Egget.

Vellykket pilotprosjekt

Etter flere år med utvikling, testing og utbedringer ble den første versjonen av Egget sjøsatt i Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal høsten 2022. 50 000 smolt ble plassert ut i det 21 meter høye anlegget, og i mars 2023 ble fisken hentet opp. Hellesøy forklarer at piloten var en suksess.

– Veterinærer, biologer og fageksperter har fulgt pilotprosjektet tett. Fisken trivdes, vokste fort og det var ikke sykdom, sier han. Da fisken var 1,1 kilo ble den tatt ut av Egget® og flyttet over i en vanlig merd.

Dødeligheten i tradisjonelle åpne merder for produksjon opp til 1 kg er mellom 6-8% og i noen tilfeller høyere. Til sammenligning var dødeligheten i pilotprosjektet på 1,2 prosent og fôrfaktoren 0,86 frem til fisken skulle hentes opp, ifølge Hellesøy.

– Vi har lært utrolig mye av pilotprosjektet, og gjør nå en rekke forbedringer. De få fiskene som døde gjorde kraftige byks opp over vannoverflaten og slo hodet i veggen. Dette er utbedret med en slags «tjukkas» som demper støtene. Men den største forbedringen er knyttet til hvordan vi trenger fisken når den skal tas ut av Egget®. i første runde hadde vi problemer, anerkjenner Hellesøy. I andre runde gikk det strålende og bare 0,1% døde av håndteringen. Det er vi godt fornøyd med, smiler Hellesøy.

Han peker på at innovasjonen løser mange store utfordringer oppdrettsbransjen står ovenfor.

– Det lukkede anlegget hindrer fisken fra å rømme, reduserer utslipp av fiskens avføring, samtidig som anlegget forbedrer fiskehelsen. Lakselus var ikke et problem i anlegget, noe som har stor påvirkning på hvor fort fisken vokser fordi behandling av lakselus setter en betydelig demper på veksten, sier Hellesøy.

Store ambisjoner

Ovum går en spennende tid i møte med produksjon av flere egg av samme størrelse som piloten og større anlegg som skal testes.

– Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten solid bistand fra Guard. De har vært og vil være en viktig samarbeidspartner for oss i tiden fremover. Det er tydelig at de er genuint opptatt av at vi lykkes, sier Hellesøy, som ikke legger skjul på at selskapet har ambisiøse planer:

– Vi skal bli ledende innen produksjon av flytende lukkede oppdrettsanlegg, og er godt i gang med å designe neste generasjon av Egget. Det har en produksjonskapasitet på hele 10-gangeren av Egget som ble brukt i vår første pilotprosjekt, og blir like høyt som rådhuset i Bergen.

Prosjektleder i Guard, Aleksander Mork-Knudsen, takker for tilliten og ser frem mot det videre samarbeidet.

– Vi er imponerte over Ovums visjon og synes det er fantastisk givende å være en del av teknologiutviklingen for å gjøre havbruk mer miljøvennlig, avslutter han.

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.