Guard Cloud digitaliserer drift- og overvåkning av solcelleanlegg for BlueTec

Kim Olsen (daglig leder BlueTec, f.v.), Thomas Abrahamsen (energirådgiver, Sandefjord kommune) og Hanne Torp Nilsen (kundeansvarlig Guard Automation) ser fram til å skape gode løsninger for Sandefjord kommune. Foto: Ann Kristin Saastad

 Guard Automation   inngår et spennende partnerskap med BlueTec  for  å digitalisere, overvåke og automatisere service og vedlikehold av blant annet solcelleanlegg med skyplattformen Guard Cloud.

BlueTec er blant landets fem største installatører av sol-, batteri- og elbilladeanlegg. Selskapet ble startet opp i 2016, har i dag 40 ansatte og styrer mot å doble omsetningen i 2023.

– Vi opplever en massiv interesse for særlig solceller som skal installeres på næringsbygg. Og derfor er vi glade for å ha truffet en så dyktig samarbeidspartner som Guard Automation for å forbedre drift, service og vedlikehold av energi-installasjoner, sier Kim Olsen, daglig leder i BlueTec.

Guard Automation har utviklet en skyplattform, Guard Cloud, som vil fungere som et drift- og overvåkningssystem for BlueTec og deres kunder. Det norske teknologiselskapet bistår nær 40 prosent av norske kommuner med systemer for kritisk infrastruktur.

Enklere og bedre rapportering med Guard Cloud

Olsen forklarer at Guard Cloud kan knytte sammen data for alle typer anlegg, uavhengig av hvilke solcelle-leverandører som er benyttet.

– Frem til nå har vårt serviceteam måtte forholde seg til et titalls ulike plattformer og brukergrensesnitt, eksempelvis for å sjekke at solcellene faktisk produserer strøm. Med Guard Cloud  får vi nå et dashboard der all den viktigste dataen er samlet, forteller Olsen.

 Å sammenstille dataen skaper gevinster på mange områder.

– Det åpenbare er at det blir utrolig mye enklere å få oversikten. I tillegg kan man eksempelvis sammenligne solproduksjonen opp mot tidligere tidsperioder eller andre anlegg. Et annet eksempel er at kostnadsfordelingen for solcelleinvesteringen i bygg med flere leietakere vil bli enklere og mer presis. Digitaliseringen skaper rett og slett store muligheter for smartere drift og energistyring, sier Olsen.

Han legger til at Guard er en norsk aktør med servere i Norge, noe som styrker datasikkerheten.

Vedlikehold når det er behov

Hanne Torp Nilsen i Guard Automation mener at digitaliseringssamarbeidet vil spare BlueTec og deres kunder for både tid og penger gjennom smartere drift.

– Digitaliseringssamarbeidet er et viktig steg i retning av behovsstyrt vedlikehold. Altså at man går bort fra kalenderstyrte inspeksjoner, til service og vedlikehold som er basert på faktiske behov. Skyplattformen vil automatisk varsle serviceteknikere når noe er feil, sier Torp Nilsen.

Det støtter Olsen:

– Resultatet er at driften blir mer proaktiv, noe som vil resultere i mer oppetid og mer solproduksjon. Sammen vil vi utforske hvordan systemet best kan spille på lag med driftere og serviceteknikere. Det kan være så enkelt som at systemet bruker værdata for å predikere om det vil være behov for å børste snø bort fra solcellene i neste uke. Da kan man være i forkant, og optimalisere produksjonen, sier han.

Sandefjord kommune er først ut

Det første prosjektet Guard og BlueTec tar fatt på sammen er for Sandefjord kommune. Kommunen har installert solceller på en rekke bygg, deriblant kommunens rådhus, samt flere skoler.

Det er montert nær 800 solcellepaneler på taket av Sandefjord Rådhus Foto Ann Kristin Saastad

– Dataen fra samtlige solcelleanlegg kommunen eier skal nå samles i plattformen Guard Cloud. Det vil gjøre driften av anleggene mye smidigere, samtidig som det blir enklere med miljørapportering som blir stadig viktigere, sier Torp Nilsen.

Energirådgiver i Sandefjord kommune, Thomas Abrahamsen, ser frem til å få bedre oversikt.

– Sandefjord kommune har en ambisiøs satsing på solceller. I dag må jeg innom mange apper og anlegg for å få oversikten. Med Guard Cloud får vi bedre oversikt, kan oppdage avvik raskere og rapporteringen vil bli bedre, sier Abrahamsen.

Olsen peker også på muligheten for å synliggjøre solproduksjon i enda større grad.

– Flere skoler i Sandefjord kommune har solceller, og med tanke på at fornybar energi og solceller er en del av læreplanen så hadde det vært utrolig gøy om barna kunne se i sanntid hvordan skolens tak produserer energi. Det er med på å skape nærhet, og gjør kanskje læringen mer morsom, sier Olsen.

Både Torp Nilsen og Olsen mener deres nye samarbeid styrker incentiver for å investere i grønne-energiløsninger.

– Det blir nå enklere og rimeligere å drifte sol-, batteri- og elbilladestasjoner, noe som er viktig for å få flere til å investere i grønn teknologi, avslutter de.

Les mer om Guard Cloud eller fyll inn skjema for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe deg.

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.