Endelig kan du realisere verdien i dine driftsdata


I mange år har det blitt snakket om den fjerde industrielle revolusjonen og hvordan digitalisering kommer til å bidra til økt operasjonell effektivitet og produktivitet. Guard leverer nå systemer som utnytter ny teknologi til å realisere verdien i data som allerede finnes.

– Prinsippene bak Industri 4.0 handler i bunn og grunn om å se helheten. For å få til dette har vi i Guard utviklet en effektiv infrastruktur for datafangst og foredling av verdifull informasjon. Verdien realiseres ved hjelp av avanserte dataanalyser og vår ekspertise på operasjonell drift og vedlikehold, sier bransjeansvarlig for industriell IoT og AI, Camilla Draugedalen.

– Mange kan for eksempel oppnå store besparelser gjennom reduksjon av kjemikalie- og energiforbruk uten store investeringer. Kombinerer vi driftsdata med eksterne datakilder som forretningssystemer, demografi- og værdata, begynner man virkelig å se helheten, forteller hun.

 

Leverer til Stockholm

Mens mange snakker om teknologiske muligheter i fremtiden, er Guard også opptatt av å kunne levere her og nå. Selskapet har levert automasjon og systemintegrasjon siden tidlig 80-tall og sørger blant annet for rent vann i springen til nær halvparten av Norges befolkning.

– Verdien av å skynde seg langsomt og benytte ny teknologi til å løse reelle utfordringer sammen med våre kunder, er viktig for oss når vi utvikler nye, bransjeuavhengige løsninger. Denne tilnærmingen er en av årsakene til at vi nå skal levere fremtidens driftskontroll til Stockholm by, sier Draugedalen.

 

Systemer som lærer

Guard leverer en dynamisk og skalerbar plattform som lærer seg normal drift, oppdager avvik og tilpasser seg endringer. Ved hjelp av AI kan systemene ta høyde for mange flere faktorer enn tidligere.

– Basert på det vi lærer kan vi tilpasse automatiserte prosesser, slik at de også utvikler seg over tid. Dette gjør systemene rigget for fremtiden. Vårt overordnede fokus er å effektivisere prosesser, arbeidsflyt og ressursbruk, og dermed gi våre kunder mer verdi for hver investerte krone forklarer Draugedalen.

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.