Intelligent snøsmelting reduserer kostnader på Ullevål Stadion

Jon Egil Ek i Guard Automation sammen med Robert Skramstad i Eiendomshuset Malling & Co. foran Ullevål Stadion
Jon Egil Ek i Guard Automation sammen med Robert Skramstad i Eiendomshuset Malling & Co foran Ullevål Stadion

Guard Automation har sørget for intelligent styring av bakkevarmen rundt Ullevål Stadion.  

Ullevål Stadion driftes av Eiendomshuset Malling & Co. Selskapet ivaretar over 2,5 millioner kvadratmeter næringseiendom på vegne av norske og internasjonale gårdeiere, og ønsker å revolusjonere driften av næringseiendom med teknologi som fører til målbare gevinster.

Før vintersesongen 2020/2021 installerte Guard Automation et nytt intelligent styringssystem som sikrer at det er snø- og isfritt rundt landslagsarenaen.

– Tidligere var det kun én snødetektor i bakken som bestemte om varmeanlegget skulle begynne å smelte snø. Det er en vanlig løsning, men ikke optimalt, fordi varmen skrus på først etter at snøen har falt og da med full gass på hele anlegget. Det fører til unødig bruk av energi, innleder Robert Skramstad som leder teknologiavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co.

Robert Skramstad leder for Malling & Co Technology AS

– Den nye løsningen bruker prediksjon for å automatisere og optimalisere snø- og issmelting. Nå er vi alltid i forkant av kulde og snøfall, smiler Skramstad og legger til at teknologien styrer varmepådraget for omtrent 6 000 kvadratmeter gangareal og kjøresoner.

– Det er kritisk at det er snø- og isfritt rundt Ullevål Stadion. Her er det blant annet butikker, kontorlokaler, hotell og varelevering. Systemet blir heller ikke påvirket negativt av lokale værforhold rundt bygningsmassen. Det var tidligere et problem med kun én snødetektor.

Henter energi fra avansert energisentral

Skramstad forklarer at Ullevål Stadion har en av Norges mest avanserte energisentraler for næringsbygg. Der blant annet seks enorme ammoniakkvarmepumper tilfører landslagsarenaen og tilhørende anlegg energi.

– Energisentralen sørger blant annet for energi til oppvarming av bakken. Selv om vi produserer vår egen oppvarming ønsker vi en så stabil og effektiv drift som overhodet mulig. Hvis vi ikke hadde produsert egen energi ville det oppstått svært kostbare effekttopper på kalde snørike dager.

Bakkevarmeanlegget kan hente hele 2,3 MW fra energisentralen ved behov.

– Det er enorme energimengder og viser viktigheten av å ha god styring. Teknologien fra Guard bidrar til en mer stabil og jevn energiproduksjon, samt effektiv snøsmelting når det er behov, sier Skramstad.

Divisjonsleder i Guard Automation, Jon Egil Ek, forklarer at Ullevål Stadion er blant de første anleggene i Norge med den toppmoderne løsningen; Guard Street Smart. Selskapet har i lang tid utviklet systemer for kritisk infrastruktur.

– Det er en stor fjær i hatten for oss at løsningen er installert på Ullevål Stadion med sin komplekse energisentral. Fremover håper vi å kunne kutte effekttopper, redusere energibruk og kostnader for andre næringsbygg, sier Ek og tegner et bilde av hvordan løsningen fungerer:

– Guard Street Smart krever verken tunge installasjoner eller store investeringer. Vi kobler en hjerne opp mot eksisterende varmeanlegg. Hjernen kommuniserer med skyen for å predikere og optimalisere varmeanlegget som smelter snø.

Guard har samarbeidet med astrofysikere for å utvikle beregningsmodeller basert på værdata og anleggets termodynamikk.

– Med disse modellene kan vi predikere oppvarming på best mulig måte og helt uten sensorer, fortsetter Ek.

Systemet analyserer værdata som sol- og vindforhold, temperatur og skydekke, og beregner hvor mye energi som kreves. Målet er å bruke så lite energi som mulig til oppvarming og samtidig opprettholde trygge og gode forhold.

Les også: Odd Ballklubb sparte 600.000 kroner første året med smart varmestyring fra Guard

Rask installasjon uten sensorer

Skramstad forklarer at det både ville vært kostbart og komplisert å installere en ny gammeldags snødetektor i bakken.

– Da måtte man ha slisset ned en eller flere snøfølere i bakken mellom varmesløyfene, og varmepådraget ville vært som tidligere; ujevnt, full gass og på etterskudd – noe som ville ført til unødig energibruk. At løsningen til Guard er sensorfri er derfor et stort pluss fordi installasjonen er fleksibel og går relativt raskt, sier Skramstad som kombinerer drift- og teknologikompetanse for å skape målbare gevinster i driften av næringseiendom.

Les mer om: fordelene ved Guard Street Smart her.

Stort behov for bedre styring

Ek i Guard Automation mener det er et stort behov for bedre styring av bakkevarme i Norge, og at det er bakgrunnen for at selskapet begynte å utvikle teknologien i 2019.

– Mange kan spare betydelige beløp og energimengder ved å styre bakkevarmen bedre. Så langt har vi automatisert og optimalisert snøsmeltingen på et titalls steder i Norge, og resultatene er svært gode; lavere kostnader, mindre unødig energibruk og en enklere hverdag for de som drifter byggene.

Han støttes av Skramstad som forklarer at dette er et vanlig og kjent problem:

– Det er et tankekors at det ofte er veldig simple snødetektorer og styringssystemer som avgjør om bakkevarmen skal skrus på eller ikke. Snøsmelteanlegg bruker som kjent massive energimengder i kalde perioder. Jeg er overbevist om at mange kunne spart enorme beløp og betydelige energimengder med mer intelligent styringsteknologi. Han legger til at han er veldig fornøyd med Guard sin bistand og oppfølging der anlegget har blitt fin-tunet underveis, og at de vil nå vurdere teknologien på andre næringsbygg som selskapet forvalter.

– Guard har fulgt oss opp tett, de er profesjonelle og bryr seg virkelig om at løsningen fungerer best mulig. Det er merkbart at Guard er vant til å jobbe med kritisk infrastruktur. Derfor anbefaler jeg Guard til alle som ønsker å styre sitt snøsmelteanlegg på en mer intelligent måte, avslutter Skramstad.

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.