Unisport velger Guard Automation for kostnadseffektiv vinterdrift av kunstgressbaner

Unisport

Nordens ledende leverandør av sportsutstyr og idrettsfasiliteter tar i bruk intelligent styringsteknologi fra Guard Automation i kampen mot høye oppvarmingskostnader.

Unisport leverer sportsutstyr og idrettsfasiliteter over hele Norden. Nå har selskapet inngått en samarbeidsavtale med teknologiselskapet Guard Automation om intelligent styringsteknologi for vinterdrift av kunstgressbaner.

– Dårlig energistyring er et vesentlig problem på mange kunstgressbaner. Våre erfaringer viser at idrettslag kan spare hundretusenvis av kroner hver eneste vinter med ny styringsteknologi, innleder Jon Egil Ek i teknologiselskapet Guard Automation.

Jon Egil Ek, Guard Automation
Jon Egil Ek, Guard Automation

Det støtter Per Ulseth i Unisport: – Mange idrettslag har nok vurdert å stenge sine kunstgressbaner denne vinteren fordi oppvarmingen er for dyr. Heldigvis kan ny teknologi sørge for smartere energistyring, og gjøre det både rimeligere og enklere med vinterdrift, sier Ulseth som har over tyve års erfaring med å støtte idrettslag i prosjekteringen av fasiliteter.

Per Ulseth, Unisport
Per Ulseth, Unisport

 

Lavere kostnader, mindre energibruk og færre bekymringer

Ulseth anslår at det finnes 17-1800 kunstgressbaner i Norge, og at omtrent 10 prosent har undervarme.

– Ofte er det simple bakkesensorer som styrer oppvarmingen, og ofte står varmepådraget på full guffe, eller er helt avslått. Det er på ingen måte ideelt, forklarer Ulseth.

Guard Automation har siden 2019 utviklet en sensorfri og skybaserttjeneste som automatisk optimaliserer oppvarming av kunstgressbaner om vinteren.

– Løsningen er i dag tatt i bruk på et fåtalls steder, som eksempelvis på stadion til eliteserieklubben Odd Ballklubb. Det har vært særdeles vellykket. Resultatet er lavere kostnader, mindre unødig energibruk og færre bekymringer, sier Ek og fortsetter:

– Vi er nå trygge på at teknologien vil kunne gjøre driften av kunstgressbaner i Norden mye mer miljøvennlig og kostnadseffektiv – og er derfor glad for at vi har fått til et samarbeid med Unisport. Det vil bety mye for økonomien til både store og små idrettslag.

Les, se film og bilder: Sparer Odd ballklubb for hundretusenvis av kroner hvert år

Sensorfri løsning sikrer smidig installasjon på både nye og eksisterende anlegg

Den skybaserte tjenesten, Guard Field Smart, forutser hvordan været blir, og beregner hvor mye energi som kreves for å sikre optimale baneforhold. Idrettslag har til enhver tid full oversikt gjennom en digital portal.

– En stor fordel med denne teknologien er at den er fri for sensorer. Det betyr at løsningen enkelt kan tas i bruk på både nye og eksisterende anlegg, sier Ulseth.

På Odd ballklubbs Skagerak Arena har Guard Field Smart-teknologien blitt testet på to kunstgressbaner. Det første året løsningen var på plass ble de totale energikostnadene for begge banene redusert med hele 600 000 kroner målt mot fjoråret.

Se film og les historien fra Odd ballklubb og Skagerak Arena her.

Les, se film og bilder om: Intelligent snøsmelting reduserer kostnader på Ullevål Stadion  

Les også: Bravida velger Guard for å revolusjonere servicetjenester

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.