Bravida velger Guard Automation for å revolusjonere servicetjenester

Bravida Oslo har inngått et samarbeid med teknologibedriften Guard Automation. Målet er å revolusjonere drift og vedlikehold av byggtekniske installasjoner.

Bravida utfører teknisk vedlikehold og tilsyn på 2500 bygg i stor-Oslo, og om lag 300 bygg i Oslo sentrum. Nå har entreprenøren inngått et samarbeid med Guard Automation for å digitalisere og automatisere service og vedlikehold av byggtekniske installasjoner.

– I dag er vedlikehold og inspeksjoner kalenderstyrt og forhåndsdefinert. Sammen med Guard skal vi snu dette til å være basert på faktisk bruk og reelt behov. Målet er at bygg selv varsler våre serviceteknikere om feil eller behov for tilsyn, og alt skal skje «automagisk», smiler Anders Fjæstad som leder Bravidas Green Hub-satsning i Oslo.

– Det er med på å revolusjonere hvordan service, drift og vedlikehold gjøres, legger han til.

Salgsansvarlig for Industriell IoT & AI i Guard Automation, Tommy Brurberg Hansen, er stolt over avtalen med Bravida.

– Det er en stor fjær i hatten at Bravida har valgt oss som teknologileverandør til et så sentralt prosjekt for deres virksomhet. Vi skal samle inn data fra tusenvis av tekniske installasjoner og bidra til økt produktivitet og bærekraft gjennom smarte dataanalyser og forbedret innsikt – helt i tråd med kongstanken bak den fjerde industrielle revolusjon, sier Hansen.

Digitaliseringssamarbeidet skal sikre at både byggdriftere, gårdeiere og serviceteknikere i Bravida alltid har oppdatert informasjon om tekniske installasjoner. Informasjonen tilgjengeliggjøres gjennom dynamiske kontrollpaneler i Guard sin skybaserte plattform.

Les og se video: Intelligent snøsmelting reduserer kostnader på Ullevål Stadion

Et ledd i Green Hub satsningen

Samarbeidet er en del av Bravidas Green Hub satsning som ble lansert i september 2020.

– Green Hub-satsningen handler om å tilby alle typer servicetjenester i nærhet til våre kunder i storbyer. Vi har et eget lokale i midt i Oslo sentrum med 40-50 fagarbeidere innen alle tekniske fag, som rykker ut på sykkel på kort varsel. Målet er å redusere responstiden, kostnader og utslipp, forteller Fjæstad som leder Green Hub satsningen i hovedstaden.

Satsingen på nærhet til kunder i byer ble startet i Oslo, men nylig utvidet til Sverige og Danmark.

– Vi løser oppdrag innen elektro, rør, ventilasjon, sikkerhet, elkraft og teknisk bygningsdrift. Ambisjonen for digitaliseringssamarbeidet med Guard er store. Vi er allerede i gang med et pilotprosjekt i Stortingsgata 10 i Oslo, og mener satsningen har potensialet til å revolusjonere hvordan service og vedlikehold gjennomføres over hele verden, sier Fjæstad og fortsetter:

– Blant annet gjennom at serviceteknikere varsles automatisk med utfyllende informasjon om hva som trolig er galt. På den måten reduseres manuelt arbeid og kostnader, mens effektiviteten styrkes.

Fjæstad forklarer at Guard ble valgt etter en nøye evaluering.

– Vi valgte Guard fordi de har kompetansen og teknologien som kreves. De håndterer kritisk infrastruktur og er et seriøst norsk firma med lang fartstid innen automatisering og systemintegrasjon. I motsetning til andre tilbydere som må bygge IT-løsninger fra bunnen av, har Guard allerede en skalerbar plattform og datahub som sikrer at veien til målet både går raskere og er mer kostnadseffektiv, avslutter Fjæstad.

Les og se video om hvordan smart snøsmelting fra Guard reduserer kostnader for næringsbygg.

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.