Mange vet ikke at de kan få støtte til å investere i smarte løsninger for næringsbygg: – Det haster å søke nå mens tilbudet er der

Bedrifter som investerer i kontrollsystemer for næringsbygg vil kunne få dekket store deler av investeringskostnaden, i tillegg til mer av strømregningen.

I september la regjeringen frem en pakke som skal hjelpe såkalte «strømintensive» bedrifter i en overgangsperiode. Tommy Brurberg Hansen i Guard Automation tror mange bedrifter ikke er klar over at de kan kvalifisere til støtte for å investere i løsninger som kan bidra til å få ned strømforbruket.

Tommy Brurberg
Tommy Brurberg, Guard Automation

– Det har aldri vært mer gunstig å gjøre tiltak enn nå, og det er ganske mye du kan få i støtte. Jeg mener bedrifter bør kjenne sin besøkelsestid og sjekke om de kan få støtte nå mens tilbudet fortsatt er der, sier Brurberg Hansen.

Se film, bilder og les saken: Guard-teknologi sparer Odd ballklubb for hundretusenvis av kroner hvert år

Disse kan søke

Tidligere fikk ikke bedrifter støtte til enøk-tiltak, men nå kan bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet søke om tilskudd. Det betyr at hvis strømregningen utgjør mer enn 3 prosent av omsetningen for et halvt år, kan du få tilskudd til energisparetiltak.

En omsetning på 1 million kroner i halvåret og 30.000 kroner i strømregning er altså nok til at du kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnaden til enøk-tiltak. I tillegg vil du få dekket en større andel av strømregningen enn bedrifter som ikke gjør tiltak.

Aktuelle energisparetiltak kan for eksempel være kontrollsystemer som gir deg oversikt, og som ved hjelp av automatisering og smart styring reduserer strømforbruket.

– For mange bedrifter vil noe så enkelt som innsikt i driftsdata gi gevinster uten at det krever store installasjoner og omfattende prosesser, sier Brurberg Hansen.

Han peker på samarbeidet mellom Guard og HG Eiendom som et godt eksempel.

Se bilder og les saken: HG Eiendom sparer tid og kostnader med Guard Cloud

– Mange bedrifter mangler kontrollen og oversikten de trenger. De mangler automatiserte systemer for å håndtere ting som for eksempel snøsmeltingsanlegg som skrus på manuelt, og kanskje til og med blir glemt gjennom sesongen. Et slikt anlegg bruker svært mye energi, sier Brurberg Hansen.

Se film, bilder og les saken: Intelligent snøsmelting reduserer kostnader på Ullevål Stadion

Slik får du støtte

For å få støtte mens det fortsatt er mulig, bør du starte prosessen allerede nå. Sjekk først hvor store strømutgiftene dine er sammenlignet med omsetningen. Er det mer enn 3 prosent, kan du søke støtte.

– Før du kan søke om støtte må du ta kontakt med noen som driver med energirådgivning og få dem til å komme på befaring. Så vil de utarbeide en rapport med anbefalte tiltak, sier Brurberg Hansen.

Rapporten vil inneholde informasjon om tilstandsgrad på de ulike systemene i bygget ditt, med informasjon om hvilke forbedringer som kan gjøres på ulike områder og hvilke løsninger som kan tas i bruk for å redusere energiforbruket.

Brurberg Hansen forteller at når en energirådgiver har vært inne hos en av Guards kunder, kan kartleggingen av hvordan anlegget styres i dag brukes som utgangspunkt for å se hvordan bedriftens eksisterende løsninger kan integreres med Guards løsninger for energieffektivisering.

– De klare gevinstene med våre løsninger er at du ikke bare får et lavere forbruk, du får også et veldig forutsigbart forbruk. Og du kan gjøre analyser av ulike forbrukskilder på eiendommen, og bruke dette til å gjøre fornuftige prioriteringer.

Les: Bravida velger Guard Automation for å revolusjonere servicetjenester

Effekttopper kan ta knekken på mange bedrifter

Den største frykten mange bedrifter har, er at kostnadene skal bli større enn inntektene. Dagens høye og uforutsigbare strømpriser gjør at denne frykten for mange ikke er ubegrunnet.

Snøsmelting av fortau er noe enkelte kanskje ser på som luksus, men i Norge er det ofte nødvendig for gårdeiere som er tilknyttet offentlig infrastruktur. Det er noe du må gjøre, ellers risikerer du bøter.

Problemet med slike energikrevende løsninger er at effekttopper, det høyeste timesforbruket du har i løpet av en måned, kan gi store og uforutsigbare utslag på strømregningen. Ved å ha smarte kontrollsystemer kan du automatisk redusere effekttoppene ved å sørge for at ikke flere strømkrevende anlegg skrur seg på samtidig.

– Jeg tror de høye strømprisene kommer til å vare i mange år, det er en ny norm. Strømkompensasjonen vi ser nå er imidlertid forbigående, avslutter Brurberg Hansen.

Du kan lese mer om støtteordningen på regjeringen.no, eller ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å komme i gang. 

Fill in your contact information to receive a non-binding offer:

Need immediate assistance?

Our Service & Support team consists of highly skilled engineers that are available at your service 24/7. Please be aware that reaching out to our team for assistance or support may incur additional charges, depending on the nature of the service required.

Contact us

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.