Guard Green Power

Under 2009 blev det krav på att utarbeta en egen energiplan med energibesparande åtgärder inom vatten- och avloppssektorn. Guard har ett egenutvecklat koncept för energibesparande pumpstyrning för vatten och avlopp. Med Guard Green Power kan du spara ström med upp till 40% i pumpstationer. Det är ett unikt koncept som är utvecklat av Guard och patentskyddat.
Teknisk support