Jobba hos Guard

Vill du bli en kollega?

Hos Guard får du möjlighet att jobba i en av Norges mest spännande tvärfackliga miljöer och med några av landets största kunder. Guard är ett kunskapsföretag med tonvikt på personer med ingenjörsbakgrund där vi skapar värde för våra kunder genom våra huvuden.
Vi jobbar utifrån ständiga förändringar och är lösningsorienterade för våra kunder. I dagens samhälle finns ett allt större behov av systemintegration, modernisering och optimering av tekniska anläggningar. Där är Guard en leverantör som bidrar med stort fokus på energiekonomisering och optimering till det bästa, så att vi tillsammans kan ta kunderna in i framtiden. Med över 30 års erfarenhet inom vatten och miljö, industri, samfärdsel och smarta byggnader uppfyller vi våra kunders önskemål och löser deras utmaningar. Vår framgång bygger på tillit. Vi ska använda denna tillit till att visa oss vara en ansvarsfull partner inom automation och systemintegration. Med hög etisk standard och hållbara lösningar bidrar vi till att minimera såväl teknisk som ekonomisk risk för våra kunder. För oss handlar det om att skapa relationer så att vi tillsammans med kunden kan nå våra gemensamma mål och ambitioner. Därför tycker vi också om utmaningar och de får gärna vara komplexa. Vår leveransförmåga ska säkerställa att vi når målen – varje gång!

Häng med på resan!

Vi har hela tiden fokus på att leverera kvalitet till kunderna och vi vet att en nöjd kund är en blivande kund. Vi har därför hela tiden ökat vår kundmassa och söker ständigt nya kollegor som kan vara med och växa tillsammans med oss.

Kultur och utvecklingsmöjligheter

Inom Guard är det möjligt att få vara med i projekt som ligger i framkant och sätta ett avtryck i dagens samhälle. Vi kan nämna E18 Bommestad Sky, som anses vara Norges mest högteknologiska väg och Holmen Bad i Asker, som använder naturresurser som jordvärme och solcellspaneler för uppvärmning av byggnader och vatten. Klemmenstsrud förbränningsanläggning, som är Norges största förbränningsanläggning där man förvandlar sopor till energi. Hos Guard strävar vi efter att bidra till en renare och bättre värld där vi kan.

Våra värderingar är

PÅLITLIGA

Guard levererar vad vi lovar!

ENGAGERADE

Guard levererar i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Rätt resurser på rätt plats i rätt tid!

I FRAMKANT

Kloka huvuden med kontinuerligt fokus på ny teknologi och nya produkter för att möta morgondagens krav på smarta lösningar och trygghet för kunderna

SKAPAR LÖNSAMHET

Det ska löna sig att använda Guards lösningar. Det ger "goda affärer" och bra fördelar.

Etiska riktlinjer

Den anställda ska respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter såväl i den egna verksamheten som i leverantörskedjan. Guard lovar att tillse att ILO:s kärnkonventioner efterlevs och arbetar aktivt för att säkerställa att dessa också följs av den eller de underleverantörer som medverkar till produktionen av produkter som Guard använder.

Förbud mot barnarbete

(FN:s barnkonvention, artikel 32, ILO-konvention nr 138 och 182)

Förbud mot tvångsarbete/slavarbete

(ILO-konvention nr 29 och 105)

Förbud mot diskriminering

(ILO-konvention nr 100 och 111)

Organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar

(ILO-konvention nr 87 och 98)
I de fall då konventioner och nationella lagar och förordningar handlar om samma sak ska den högsta standarden alltid gälla. Arbetslagstiftningen ska efterlevas där produktionen äger rum. Som särskilt relevanta förhållanden framhävs bestämmelser om löner och arbetstider, hälsa, miljö och säkerhet, lagstadgade försäkringar och sociala förhållanden samt reguljära anställningsförhållanden, inklusive anställningskontrakt. Guard strävar också efter att efterleva FN:s hållbarhetsmål med särskilt fokus på mål 17 (samarbete) och mål 11 (hållbara städer och samhällen).
Teknisk support