Field Smart

Hva er Field Smart?

Field Smart er en energibesparende og skybasert tjeneste som beregner det til enhver tid optimale pådraget tilpasset undervarmen for kunstgress. Beregningen baserer seg på nøyaking lokasjon, nåværende og fremtidig værforhold samt en digital tvilling av anleggets termodynamiske egenskaper. Løsningen kan integreres med eksisterende automatikk og andre driftskontrollsystemer.

Ved hjelp av tidsplaner og den prediktive virkemåten vil Field Smart sørge for ideelle baneforhold i kuldeperioder, energieffektiv drift, reduserte effekttopper og store tidsbesparelser for driftspersonell. Driftsdata visualiseres i et intuitivt dashbord som er velegnet for mobile enheter.
 
> Markedsledende energieffektivitet
  > Tar hensyn til både nåværende og fremtidige værforhold
  > Automatisk tilpasning til anleggets termodynamikk
> Vesentlig reduksjon av effekttoppert
> Funksjonsrik
  > Frostsikring, tidsplan og regulering av overflatetemperatur
> Minimale installasjon- og vedlikeholdskostnader
  > Ingen lokal instrumentering
  > Vedlikeholdsfritt system
> Enkel integrasjon uavhengig av varmesystemleverandør
   

  Hva er inkludert ?


  > Innkapslet styringsenhet med operatørpanel for lokal betjening
  > Analyse av anleggets termodynamiske egenskaper
   > Systemet støtter flere soner ved samme lokasjon
  > Klargjorte tilkoblinger for internett og pådragsignal til varmesystem
   > Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller
   > 0-5/10V og 0/4-20mA utgang
   > Reléutganger
  > Forberedt for integrasjon med andre driftskontrollsystemer
   
  Teknisk support