Vår Service & Supportavdelning är här för dig och din anläggning dygnet runt!

Som leverantör av IT, automation och elektro till olika samhällskritiska funktioner har vi på Guard en omfattande beredskap för att hantera den nu uppkomna situationen i samband med Covid-19.

Vår dygnsbemannade jourverksamhet har högsta prioritet, och vi ser nu att våra tjänster kan vara till ytterligare hjälp för er verksamhet. Läs mer om hur vi kan bistå med bland annat utvidgad Service & Support nedan.

  • Dygnsbemannad jourverksamhet för utvidgad Service & Support
   • I samband med den pågående pandemin utvidgar vi nu vår jourverksamhet till att också kunne aktivt övervaka processer i er verksamhet.
   • Om du inte redan har supportavtal kan du nu teckna ett tidsbegränsat avtal för den kritiska perioden samhället nu står inför.
   • Vi er för övrigt tillgängliga dygnet runt för fjärrsupport eller utryckning vid el-, IT-, eller automations relaterade utmaningar.
  • Fjärruppkoppling och alarmutsändning
   • I en period med hog förväntad sjukfrånvaro är dt viktig att kunna koppla upp sig till sin anläggning på et snabbt och säkert från var man än befinner sig.
   • Guard har färdiga lösningar för fjärruppkoppling och larmutsändning som kan levereras omgående.
  • Vi erbjuder följande
   • Guard kan sättas som mottagare av alarmutsänding från driftskontrollen sa att vi kan göra en kvalificerad utvärdering av alarmen före kunden kontaktas.
   • Fjärruppkoppling för övervakning av drift- och alarmstatus med kvalificerad utvärdering av anläggningens tilstånd.
   • Ingå som en del av kundens ”driftsteam” så att vi kan utföra driftsövervakning av anläggningen för att frigöra er personal till service- och akutuppdrag.
   • Fjärruppkoppling med fasta intervaller genom hela dygnet för drift- och alarmstatus på anläggningen.
Teknisk support