Referanser

Guard strävar efter att du som kund ska vara nöjd. Vi vill att det vi bidrar med ska skapa värde för våra kunder. Därför vill vi också vara involverade i projektperioden, genomförandet, implementeringen, testerna och uppstarten. Energibesparing och system som pratar med varandra är huvudfokus i alla våra projekt och det leder till rätt och bra lösningar för våra kunder.
 

Oslo Kommune VAV

Vi är mycket nöjda med projektgenomförandet och vi har fått ett mycket användarvänligt system. Guard har levererat en helt ny DCS-driftskontrollanläggning och ett nytt styrsystem för Skulleruds vattenbehandlingsanläggning som levererar dricksvatten till över 100 000 abonnenter. Hela styrsystemet, som måste bytas eftersom det gamla ABB-systemet var under utfasning, byttes utan driftsstopp. Guard har också levererat designmallen till driftskontrollanläggningen för den nya Oset-vattenbehandlingsanläggningen. Det har varit en stor fördel eftersom samma operatörer kommer att sköta båda anläggningarna. I augusti 2017 ingicks ett avtal om modernisering och byte av PLS på ca 159 utestationer och ett 10-årigt serviceavtal för att säkra kompetens och teknisk kvalitet.
Huvudavtalets varaktighet är 7 år och serviceavtalet för anläggningarna är på 10 år.

Tom Erik Marthinsen, vatten och avloppsavd.
Oslo kommun

Elektronix AS

Vi på Elektronix sätter värde på det nära samarbete vi har haft med Guard under flera år. Vi har levererat kommunikationslösningar och CCTV-system till flera industri- och infrastrukturprojekt. Jag vill särskilt framhäva "Bommestad Sky"-projektet, där vi har ansvarat för att leverera avancerade nätverk och kameralösningar till tunnlarna i projektet. Guards ingenjörer är professionella, bra på kommunikation, och framstår som duktiga på projektledning. Organisationen är heller inte främmande för att skaffa sig kompetens från underleverantörer om det behövs. Samarbetet vi har haft med Guard har gett oss en hel del ny och viktig erfarenhet som leverantör och vi ser fram emot utmanande och spännande projekt med Guard i framtiden.

Lars Sande, strategisk försäljningschef
Elektronix AS

Schneider Electric Norge AS

Partnersamarbete med professionella systemintegratörer är vår grundstrategi för genomförande av automatiseringsprojekt inom industrisegmentet. Vi har valt Guard Automation AS som samarbetspartner mot bakgrund av:
- Deras stora kapacitet för genomförande
- Vår uppskattning av deras goda kvalitet i arbetet
- Vår gemensamma satsning inom strategiska marknadssegment

Tommy Svelland, försäljningschef för systemintegratörer
Schneider Electric Norge AS

BKK

Guard har levererat framtidsinriktad driftskontroll och automation till våra system under flera år. I nära dialog med våra användare och konsulter har de utvecklat kontrollsystemet för vår fjärrvärmeanläggning till en marknadsledande nivå. Guard har varit en mycket bra partner att lita till när vi bedömt utveckling och funktionsval för en toppmodern driftskontrollanläggning vi kan lita på!

Kjartan Aarbø, driftschef
BKK Varme AS

Salsnes Filter

För oss är kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet och global konkurrensförmåga ett MÅSTE. Dessutom är det avgörande att vi har leverantörer som förstår våra kunders och vårt behov av snabba svarstider när kunden står inför utmaningar. Att våra systemleveranser kan köras igång och optimeras via nätet, från våra kontor i Namsos – Trondheim och Oslo, är förutsättningen för ett leverantörsavtal med oss. Vi gör regelbunden benchmarking på våra leverantörer och förväntar oss ständigt mer.

Om vi är nöjda med Guard? Vår beställningsvolym hos Guard talar väl sitt tydliga språk, säger Otto Sjølien med ett leende

Otto Sjølien, VD
Salsnes

Siemens Soultion Partner

Siemens Solutions Partners är utvalda experter inom industri- och byggnadsautomatisering som kan hjälpa dig med goda råd om Siemens produkter och lösningar. Guard har genomgått ett omfattande kompetensprogram och en certifiering för att kunna vara en kompetenspartner för ditt företag. Guard kan ge dig optimala lösningar som är anpassade till ditt företags anläggning. Siemens Partner Program är baserat på kvalitet, pålitlighet och långsiktighet.
Siemens ville särskilt få med Guard i partnerprogrammet eftersom vi under de senaste åren har sett en tydlig tillväxt baserad på kompetenshöjning och bredd gentemot privata och kommunala kunder. Vi ser också mycket positivt på att Guard som totalleverantör kan använda produkter från hela Siemens portfölj.

Arne Bergun, försäljningsdirektör
Siemens AS


Børre Rogn Larsen, regionchef
Siemens AS

Malmberg

Guard Automations långa erfarenhet inom el och automation för kommunala VA-anläggningar ger oss ett bra och komplett erbjudande till våra kunder vid totalentreprenader. Guard Automation är systemoberoende och jobbar aktivt med att skapa mervärde för våra VA-kunder, vilket vi ser som stora fördelar.

Anders Mansson, kommunikationsansvarig
Malmberg
 

Klikk her for å se noen av våre utvalgte prosjekter

 
Teknisk support