Projekt

Guard arbetar med många spännande projekt inom våra 4 branscher. Vi har projekt som har pågått i flera år och helt nya projekt i vissa branscher där vi är relativt nya.
Läs mer om några av våra spännande projekt här!

Du kan också läsa mer om våra norska projekt här.
 
  • SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS. Kommunikation till anläggningarna sker via fiber, fasta linjer och Radio. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • Arbetena omfattar servicearbeten för automation, byte av plc system på befintliga kylmaskiner och implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med applikationerna rapport och alarm.
  • Arbetena omfattar installation av styrskåp, byte av PLC-system och frekvensomformare samt implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna rapport och alarm. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • GuardContGuard Automation har levererat tjänster och produkter till Härryda kommun sedan 2003 och innefattar även en implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna Report, Alarm och Gurusoft LabReport.
  • Guard Automation levererar nytt SCADA-, och LIMS system.I leveransen ingår redundant serverlösning med SCADA system Guard Control V2020 med modulerna Alarms och Gurusoft Report.
  • Guard Automation har levererat implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS.
  • Herjedalen kommun bild
    GuardControl applikationen till Tjörns Kommun är en applikation som är baserad på följande huvudområden i kommunen, Ängholmens ARV, Tolleby VV och Höviksnäs ARV. Vi har också flera utestationer med tillhörande styrsystem och kommunikation anslutna.
  • GuardControl applikationen till Tjörns Kommun är en applikation som är baserad på följande huvudområden i kommunen, Ängholmens ARV, Tolleby VV och Höviksnäs ARV. Vi har också flera utestationer med tillhörande styrsystem och kommunikation anslutna.
Teknisk support