Guard UHS (Underhållssystem)

Guard UHS ger dig full översikt över utrustning och maskiner i din anläggning. Ett optimalt underhåll ger bättre utnyttjande och ökad livslängd för utrustningen. Det är därför viktigt att ha en lösning som ser till att underhållet alltid utförs i rätt tid. Genom Guard UHS kan underhållet planeras så att det kan utföras så effektivt som möjligt och med rätt resurser. Programmet har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt och innehåller bland annat:

Anläggningsregister

Maskinkort med utrustningsdata och dokumentation

Arbetsplanering, periodisk och tillståndsbaserad

Servicelogg med tidsregistrering

Sömlös integration med Guard Control för enkel navigering

Rapporter

Teknisk support