Guard Report

Ett komplett rapporteringsverktyg som uppfyller alla krav. Rapportsystemet ger användaren möjlighet att enkelt kunna designa egna anpassade rapporter.

Komplett system för driftsrapportering

Enkel konfiguration av egendefinierade rapporter

Energiuppföljning med data direkt från Guard Control

Teknisk support