Guard Messenger

Meddelande till vakthavande skickas via mobil. Larm kan överföras som SMS, e-post eller uppringt talmeddelande. Vakthavande kan koppla in sig direkt på anläggningen med full åtkomst.

Pålitlig lösning för snabb, säker och effektiv larmvarning

Beskrivande meddelande om oönskade händelser och systemavvikelser

Profiler med kalender för när användare har vakt och vad de ska varnas för

Realtidsövervakning av alla system

Teknisk support