Produkter och tjänster

Guard Automation AS är ledande inom automation och systemintegration, och vi är en systemoberoende leverantör. Vi fokuserar på flexibilitet, så att anläggningarna kan anpassas efter kundens krav och önskemål så långt det går.

Det finns ett allt större behov av systemintegration, modernisering och optimering av tekniska anläggningar och vi brinner för att ge våra kunder en modern lösning som tar oss in i framtiden. Med över 30 års erfarenhet inom vatten och miljö, tillverkningsindustri, väg och järnväg samt smarta byggnader uppfyller vi våra kunders önskemål och löser deras utmaningar.
 
Teknisk support