Partner

Guard har etablerat samarbeten med en rad partner för att stötta och stärka vårt kunderbjudande. Där vi har etablerat partnerskap omfattar det också gemensam marknadsföring samt utbyte av kompetens och annan företagsrelaterad information som ska stärka vår konkurrenssituation och skapa bättre lösningar för kunderna.

Schneider Electric

Som Schneider Alliance Partner är vi utvalda och godkända av Schneider eftersom vi har visat vår kompetens vad gäller Schneider Electrics teknologier och lösningar. Vi har dokumenterat att vi minskat teknisk och kommersiell risk, att vi har omfattande kompetens och att vi har genomgått deras utbildnings- och certifieringsprogram.

SIEMENS

Som Siemens Solution Partner kan du lita på att vi har omfattande programmerings- och systemkompetens samt stor projekterfarenhet av Siemens-lösningar. Det betyder att du minimerar risken för att saker och ting inte går enligt plan

Rockwell Automation

Som Recognized System Integrator för Rockwell har vi visat att vi levererar på högsta tekniska nivå och med den bästa kundservice inom Rockwell Automation-teknologier. Som Partner har vi visat att vi har kompetens på högsta nivå och är bäst positionerade att minska risken i projekt baserade på Rockwells teknologier

Citect

Som Citect Integration Partner erbjuder vi högsta standard inom Citect-integration och -utveckling. Vi är ackrediterade av Citect och har stöd och utbildning för att hjälpa våra kunder att uppfylla och överträffa deras förväntningar. Ett världsomspännande nätverk finns tillgängligt för att ge projektstöd och bistå oss i alla faser av genomförandet om vi behöver det.

Triple-S

Triple-S representerar erkända leverantörer på den norska marknaden, bland annat Rockwell Automation med märkesnamn som Allen-Bradley och Rockwell Software. Triple-S har som affärsmodell att knyta till sig framåtriktade, kompetenta och lojala partner som utvecklar sig själva, sina kunder och de marknader de är verksamma på. För oss är Guard Automation en sådan partner. Guard Automation har genomfört en lång rad projekt och har upparbetat en betydande kompetens när det gäller lösningar från Rockwell Automation. Guard Automation är Triple-S Platinum Partner.
            Teknisk support