Guard Automation

Om Guard

Guard är en ledande leverantör av industriautomation och systemintegration i Norge och Sverige. Sedan 1984 har vi jobbat med kompletta, integrerade lösningar där processkomponenter och styrsystem fungerar som en helhet inom vatten och miljö, väg och järnväg, smarta byggnader och processindustri.
Vår framgång bygger på leveransförmåga och tillit. Med hög etisk standard och hållbara lösningar bidrar vi till att minimera såväl teknisk som ekonomisk risk för våra kunder. För oss handlar det om att skapa relationer så att vi tillsammans med er kan nå våra gemensamma mål och ambitioner. Därför tycker vi också om utmaningar och de får gärna vara komplexa. Vår leveransförmåga ska säkerställa att vi når målen – varje gång! Det har vi gjort i över 30 år för mer än 500 kunder med en beundransvärd insats av våra 130 mycket kompetenta och engagerade medarbetare.

Våra värderingar

Pålitliga

Guard levererar vad vi lovar!

Engagerade

Guard levererar i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Rätt resurser på rätt plats i rätt tid!

I framkant

Kloka huvuden med kontinuerligt fokus på ny teknologi och nya produkter för att möta morgondagens krav på smarta lösningar och trygghet för kunderna.

Skapar lönsamhet

Det ska löna sig att använda Guards lösningar. Det ger "goda affärer" och bra fördelar.

Certifikat

ISO 9001 - Kvalitetshanteringssytem

Vårt kvalitetssäkringssystem är ISO 9001-certifierat så att kontinuerliga förbättringar av våra arbetsprocesser tillvaratas och våra uppdrag kvalitetskontrolleras mot gällande standarder, lagar och föreskrifter.

ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem

Alla företag har en inverkan på miljön. Vår ISO 14001- certifiering hjälper oss att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi underlättar hållbar tillväxt och ökad lönsamhet. --------------

TransQ (ID 207556) / Utilities NCE (ID 107134) / StartBANK (ID 145739)

Guard är Achilles-förkvalificerade som leverantörer till energi- och transportsektorerna.

Historia

Klicka på årtalen för mer information.
Teknisk support