Vatten och miljö

Som systemintegratörer inom automation utvecklar vi projekt som omfattar vattnets hela cykel från dricksvatten till renat avlopp, och från reningen till bioenergi.
Guard står för driftkontrollsystemen hos över 130 kommuner i Norge, över 4000 pumpstationer, 150 vattenverk och 400 reningsanläggningar för att nämna något. Guard styr vattnet till över 1 miljon invånare i Oslo-, Bærum- och Drammenregionen. Med vår stora kompetens och våra egenutvecklade driftkontrollsystem löser vi våra kunders mest komplexa utmaningar. Vi levererar också våra lösningar till bland annat de största biogas- och förbränningsanläggningarna i Norge i dag, då spillvatten och slam kan användas till bland annat energi. Vi arbetar intensivt på att bli bäst på vatten och miljö genom att använda den bästa och nyaste tekniken.

Genom vår kompetens inom systemintegration bygger vi helhetslösningar tvärs över värdekedjan. Vi tar oss an kundernas utmaningar med våra medarbetares stora kompetens och en tät dialog med kunden. Detta bidrar till att säkerställa våra kunders egna leveranser. Tillsammans med kunden utvecklar vi morgondagens lösningar och på så sätt bli vi en pålitlig partner in i framtiden för energibranschen.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Automatisering

Systemintegration

Maskinstyrning

Vattenbehandling

Reningsanläggningar

Pumpstationer

Ventilkammare

Mätkammare

Överflöde

Väderstationer

Dataloggare

Mätare och sensorer

Driftkontroll och HMI

Styrning, reglering och övervakning

System för drift och underhåll

Rapportsystem

Larmutsändning

Digitala kartor

Dataloggning

Datacenter

IKT-säkerhet

Nätverkslösningar

Mobilitet

Projektledning

Avtal för service, drift och underhåll

Elfördelningstavlor

Automationsskåp

Projekt inom vatten och miljö

  • SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS. Kommunikation till anläggningarna sker via fiber, fasta linjer och Radio. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • GuardContGuard Automation har levererat tjänster och produkter till Härryda kommun sedan 2003 och innefattar även en implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna Report, Alarm och Gurusoft LabReport.
  • Guard Automation levererar nytt SCADA-, och LIMS system.I leveransen ingår redundant serverlösning med SCADA system Guard Control V2020 med modulerna Alarms och Gurusoft Report.
  • Guard Automation har levererat implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS.
  • Herjedalen kommun bild
    GuardControl applikationen till Tjörns Kommun är en applikation som är baserad på följande huvudområden i kommunen, Ängholmens ARV, Tolleby VV och Höviksnäs ARV. Vi har också flera utestationer med tillhörande styrsystem och kommunikation anslutna.
  • GuardControl applikationen till Tjörns Kommun är en applikation som är baserad på följande huvudområden i kommunen, Ängholmens ARV, Tolleby VV och Höviksnäs ARV. Vi har också flera utestationer med tillhörande styrsystem och kommunikation anslutna.
Teknisk support