Väg och järnväg

Vi ser på transporter som en stor process där alla tekniska lösningar måste kommunicera. Det gör transportprojekten till något mer än bara planering, byggande och drift av elektrisk infrastruktur. Säkerheten har stort fokus i våra lösningar.
Vi integrerar de komplexa systemen och får dem att fungera tillsammans. På så sätt säkerställer vi en hög grad av kontroll i våra kunders anläggningar. Det som driver oss är inte bara att leverera ett projekt, utan också att bidra till att tusentals dagliga användare får en effektiv och trygg transport.

Järnväg

Guard har anställda med lång och bred erfarenhet av att arbeta med komplexa signalsystem. Guard kan bidra med kompetens inom planering, projektering, byggande, drift och underhåll av signalsystem inom såväl järnväg som spårväg. Vi har erfarna resurser som signalmontör, huvudsäkerhetsvakt, säkerhetskontrollant, signalingenjörer och tekniska chefer som bland annat kan bidra med erfarenhet och kompetens inom konventionell signalering och ATC, det nya signalsystemet ERTMS, betjäningsanläggningen TMS och det nya CBTC-signalsystemet för spårvägar. Guard har redan bidragit med PLS-baserad kommunikationsteknik för Sporveiens signalsystem. Vi tror bestämt att delar av framtidens signalsystem kan styras med hjälp av PLS-baserad teknik. Det kan minska kostnaderna för nya anläggningar och ge mer infrastruktur för pengarna. 

Vi levererar dessutom driftkontrollsystem (Scada) med moderna användargränssnitt och kan leverera system för övervakning och styrning av kritisk infrastruktur. Våra lösningar med hög grad av övervakning, driftkontroll och automatisering sörjer för största möjliga drifttid och trygghet för våra kunder.
Guard har en egen signalorganisation med de här rollerna:

Signalingenjörer

Signalmontörer

Huvudsäkerhetsvakter

Säkerhetskontrollant signal

Slutkontrollanter

Byggledare

Tekniska projektledare

Automationsingenjörer

 
Järnväg har två fokusområden:

Styrnings- och övervakningssystem för tunnlar och industribyggen

Signalsystem för järnväg

Väg

Transporter är en stor process där alla tekniska lösningar måste kommunicera. Det gör transportprojekten till mer än bara planering, byggande och drift av elektrisk infrastruktur. Vi integrerar de komplexa systemen och får dem att fungera tillsammans. På så sätt säkerställer vi en hög grad av kontroll för hela leveransen. Vi levererar styrsystem till väg, järnväg och tunnlar. Det som driver oss är inte bara att leverera ett projekt, utan också att bidra till att tusentals dagliga användare får en effektiv och trygg transport. 

System för styrning, reglering och övervakning inför tunneluppgradering och nya tunnlar samt dagzoner. En del av det som levereras är kamera- och avkänningssystem (ITV/ AID). De består av traditionell kamera, radar eller termisk lösning eller en kombination därav. Utöver reglering och övervakning av trafik kan sådana leveranser omfatta OPC-server, tavlor, skåp, nödkiosk, avbrottsfri kraft, klimatstationer, pumpstationer, högtalarsystem, skyltar, bommar, nödtelefoner, ljusreglering m.m. Guard ser till att Integrationen mellan alla komponenter blir sömlös – Guard bistår och bidrar i byggmöten och har en helhetskontroll över projektet. Dessutom sköter vi programmering, integration och driftsättning.

Larvikstunneln på E18 sägs vara en av landets mest högteknologiska tunnlar. Guard är stolta över att ha bidragit med vår kompetens och våra högteknologiska lösningar i det arbetet.
Väg har två fokusområden:

Tunnel

Dagzon

Vad kan vi hjälpa dig med?

Signalprojekt (ombyggnad, uppgradering)

Styrskåp

Projektering

Befintliga signalsystem - spårväg och järnväg

Nya signalsystem (ERTMS, nya databaserade signalanläggningar, TMS, CBTC)

Moderniseringar och underhållsavtal

Driftkontroll (SCADA) och användargränssnitt

PLS-baserade signalanläggningar och system

Systemintegration

Tekniska installationer

Test och kontroll

Styrning, reglering och övervakning av tunnlar och stationer

Kameraövervakning, händelseavkänning och sensorik

Tillståndsbaserat underhåll och SMART övervakning av infrastruktur

Byggande av AS-skåp, tavlor och styrskåp

Tillträdeskontroll

Projekt inom väg och järnväg

  • SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS. Kommunikation till anläggningarna sker via fiber, fasta linjer och Radio. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • Arbetena omfattar servicearbeten för automation, byte av plc system på befintliga kylmaskiner och implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med applikationerna rapport och alarm.
  • Arbetena omfattar installation av styrskåp, byte av PLC-system och frekvensomformare samt implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna rapport och alarm. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • GuardContGuard Automation har levererat tjänster och produkter till Härryda kommun sedan 2003 och innefattar även en implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna Report, Alarm och Gurusoft LabReport.
  • Guard Automation levererar nytt SCADA-, och LIMS system.I leveransen ingår redundant serverlösning med SCADA system Guard Control V2020 med modulerna Alarms och Gurusoft Report.
  • Guard Automation har levererat implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS.
Teknisk support