Tillverkningsindustri

Grön energi, processer från avfall till drivmedel, är också områden där Guard är starka. Vi har styrsystemen i de största biogasanläggningarna i Norge, t.ex. Greve som kallas Eventyrfabrikken (äventyrsfabriken) och som producerar den biogas som bussarna i Grenland drivs med. Vi måste även nämna Klemetsrud-anläggningen, som är Norges största förbränningsanläggning. Den är också en del av det norska projektet för CO2-utsläpp, där Norcem, Yara och Klemetsrud är tre aktörer.
Vi är ett kundfokuserat företag som arbetar för att hjälpa våra kunder att vara produktiva och konkurrenskraftiga. Med våra industrilösningar hjälper vi kunderna att få kontroll över process och produktion. Vår kompetens inom automatisering säkerställer att våra kunder får nödvändig information från processen för att genomföra preventiva åtgärder. En hög grad av automatisering krävs för att bibehålla våra kunders konkurrenskraft. 

Stabil och effektiv produktion för god konkurrenskraft i industrin är i fokus. Genom vår kompetens inom systemintegration bygger vi helhetslösningar tvärs över värdekedjan. Detta bidrar till att säkerställa våra kunders egna leveranser. Med våra industrilösningar hjälper vi kunderna att få kontroll över process och produktion. Vår kompetens inom automatisering säkerställer att våra kunder får nödvändig information från processen för att genomföra preventiva åtgärder. En hög grad av automatisering krävs för att bibehålla våra kunders konkurrenskraft. Guard är en bra underleverantör till processindustrin.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Automatisering

Systemlösningar

Maskinstyrning

Driftkontroll och HMI

Styrning, reglering och övervakning

System för drift och underhåll

Rapportsystem

Larmutsändning

Dataloggning

Datacenter

IKT-säkerhet

Nätverkslösningar

Mobilitet

Projektledning

Avtal för service, drift och underhåll

Elfördelningstavlor

Automationsskåp

Projekt inom tillverkningsindustrin

  • GuardContGuard Automation har levererat tjänster och produkter till Härryda kommun sedan 2003 och innefattar även en implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna Report, Alarm och Gurusoft LabReport.
  • Guard Automation levererar nytt SCADA-, och LIMS system.I leveransen ingår redundant serverlösning med SCADA system Guard Control V2020 med modulerna Alarms och Gurusoft Report.
  • Guard Automation har levererat implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS.
  • Herjedalen kommun bild
    GuardControl applikationen till Tjörns Kommun är en applikation som är baserad på följande huvudområden i kommunen, Ängholmens ARV, Tolleby VV och Höviksnäs ARV. Vi har också flera utestationer med tillhörande styrsystem och kommunikation anslutna.
  • GuardControl applikationen till Tjörns Kommun är en applikation som är baserad på följande huvudområden i kommunen, Ängholmens ARV, Tolleby VV och Höviksnäs ARV. Vi har också flera utestationer med tillhörande styrsystem och kommunikation anslutna.
Teknisk support