Smarta byggnader

För oss handlar smarta byggnader om helintegrerade system som flexibelt kan utvidgas med ny teknik. Vi sänker driftskostnaderna genom byggnadens hela livscykel. Detta är energiekonomi och automation.
Ett viktigt led i utvecklingen är att få alla komponenterna i alla elektriska installationer att kommunicera med varandra. Vi integrerar kundanpassade och nätverksanslutna komponenter, programvara, ingenjörstid och tjänster. Denna helhet garanterar att byggnadens tekniska anläggning och energihantering fungerar med hög grad av effektivitet, via energibesparing, ökad komfort och bättre användarupplevelser. Detta sparar stora summor för samhället och förenklar vardagen för större företag. Holmen simhall, som öppnade i juni 2017, är ett bra exempel på en smart byggnad.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Automatisering

Systemintegration

Kommunikation och telekommunikation

Rumsstyrning

Undercentraler

Energistyrning

Lösningar för ljud och bild

Tillträdeskontroll

Säkerhetslösningar

Lösningar för avbrottsfri kraft

Driftkontroll och HMI

Styrning, reglering och övervakning

System för drift och underhåll

Rapportsystem

Larmutsändning

Dataloggning

Datacenter

IKT-säkerhet

Nätverkslösningar

Mobilitet

Projektledning

Avtal för service, drift och underhåll

Elfördelningstavlor

Automationsskåp

Projekt inom smarta byggnader

  • SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS. Kommunikation till anläggningarna sker via fiber, fasta linjer och Radio. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • Arbetena omfattar servicearbeten för automation, byte av plc system på befintliga kylmaskiner och implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med applikationerna rapport och alarm.
  • Arbetena omfattar installation av styrskåp, byte av PLC-system och frekvensomformare samt implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna rapport och alarm. Service och supportavtal ingår med 24/7-365.
  • GuardContGuard Automation har levererat tjänster och produkter till Härryda kommun sedan 2003 och innefattar även en implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V2020 med modulerna Report, Alarm och Gurusoft LabReport.
  • Guard Automation levererar nytt SCADA-, och LIMS system.I leveransen ingår redundant serverlösning med SCADA system Guard Control V2020 med modulerna Alarms och Gurusoft Report.
  • Guard Automation har levererat implementation av ett nytt SCADA system. SCADA Systemet består av Guard Control V.2020 med modulerna Report, Alarm och UHS.
Teknisk support