Referanser

Guard bestreber å etterleve at du som kunde skal være fornøyd - vi er opptatt av at der hvor vi bidrar skaper det verdi for våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å være tett på fra prosjektperiode, gjennomføring, implementering, testing og oppstart. Energiøkonomisering og systemer som snakker godt sammen er vårt hovedfokus i ethvert prosjekt, som igjen vil føre til riktige og gode løsninger for våre kunder.
 

Oslo Kommune VAV

Vi er veldig fornøyd med prosjektgjennomføringen og vi har fått et svært brukervennlig system. Guard har levert komplett nytt DCS driftskontrollanlegg og styresystem på Skullerud vannbehandlingsanlegg som leverer drikkevann til over 100 000 abonnenter. Hele styresystemet, som måtte byttes fordi det gamle ABB-systemet var under utfasing, ble skiftet ut uten driftsstans. Guard har også levert designmalen på driftskontroll-anlegget for nye Oset vann-behandlingsanlegg, noe som har vært en stor fordel siden samme operatørene vil håndtere begge anleggene. I aug2017 ble det inngått avtale im modernisering og utskifting av PLS på ca 159 utestasjoner og en 10 årig serviceavtale, for å sikre kompetanse og teknisk kvalitet.
Hovedavtalens varighet er på 7 år, og servicavtalen på anleggene 10 år.

Tom Erik Marthinsen, Vann og avløpsetaten
Oslo Kommune

Elektronix AS

Vi i Elektronix setter pris på det tette samarbeidet vi har hatt med Guard over flere år. Vi har levert kommunikasjonsløsninger og CCTV systemer til flere industri- og infrastrukturprosjekter. Jeg vil særlig fremheve "Bommestad Sky" -prosjektet, der vi har vært ansvarlig for å levere avanserte nettverk og kameraløsninger til tunnelene i prosjektet. Guard sine ingeniører er profesjonelle, gode på kommunikasjon, og fremstår som dyktige på prosjektledelse. Organisasjonen er heller ikke fremmed for å skaffe seg kompetanse fra underleverandører hvis de trenger det. Samarbeidet vi har hatt med Guard har gitt oss mye ny og viktig erfaring som leverandør, og vi ser frem til utfordrende og spennende prosjekter med Guard i fremtiden.

Lars Sande, Strategic Sales Manager
Elektronix AS

Schneider Electric Norge AS

Partner samarbeid med profesjonelle system integratorer er vår grunnleggende strategi for gjennomføring av automatiseringsprosjekter innen industrisegmentet. Vi har valgt Guard Automation AS som samarbeidspartner med bakgrunn i:
- Deres høye kapasitet for gjennomføring
- Vår vurdering av deres gode kvalitet i arbeidet
- Vår felles satsing innen strategiske markedssegmenter

Tommy Svelland, System Integrators Sales Manager
Schneider Electric Norge AS

BKK

Guard har levert fremtidsrettet driftskontroll og automasjon til våre systemer gjennom flere år. I tett dialog med våre brukere og konsulenter har de utviklet kontrollsystemet for vårt fjernvarmeanlegg til et markedsledende nivå. Guard har vært en meget god partner å støtte seg på i vurdering av utvikling og funksjonsvalg for å sikre et topp moderne driftskontrollanlegg vi kan stole på!

Kjartan Aarbø, Driftssjef
BKK Varme AS

Salsnes Filter

For oss er kvalitet, leveringsdyktighet, fleksibilitet og global konkurransedyktighet et MUST. I tillegg er det avgjørende at vi har leverandører som forstår våre kunders behov og vårt behov for rask responstid når kunden har utfordringer. At våre systemleveranser kan igangkjøres og optimaliseres via nett, fra våre kontorer i Namsos – Trondheim og Oslo, er forutsetninger for en leverandøravtale med oss. Vi benchmarker våre leverandører jevnlig og vil stadig forvente mer.

Om vi er fornøyd med Guard ? Bestillingsvolumet fra oss til Guard, taler vel sitt tydelige språk, sier Otto Sjølien med et smil.

Otto Sjølien, Administrende Direktør
Salsnes

Siemens Soultion Partner

Siemens Solutions Partnere er utvalgte eksperter innen industri og byggautomatisering som kan hjelpe deg med gode råd om Siemens produkter og løsninger. Guard har vært igjennom et omfattende kompetanseprogram og sertifisering for å kunne være en kompetanse-partner for din bedrift. Guard vil kunne gi deg de optimale løsningene tilpasset din bedrifts anlegg. Siemens Partner Program er basert på kvalitet, pålitelighet og langsiktighet.
Siemens ønsket spesielt å få med Guard i partnerprogrammet, da vi de siste årene har sett en tydelig vekst basert på kompetanseheving og bredde inn mot private og kommunal kunder. Vi ser det også som svært positivt at Guard som totalleverandør kan benytte produkter fra hele Siemens sin portefølje.

Arne Bergun, Salgsdirektør
Siemens AS


Børre Rogn Larsen, Regionssjef
Siemens AS

Malmberg

Guard Automation:s långa erfarenhet inom el och automation till kommunala VA-anläggningar ger oss ett bra och komplett erbjudande till våra kunder vid totalentreprenader. Guard Automation är systemoberoende och jobbar aktivt med att skapa mervärde för våra VA-kunder, vilket vi ser som stora fördelar.

Anders Mansson, Kommunikationsansvarlig
Malmberg
 

Klikk her for å se noen av våre utvalgte prosjekter

 
Teknisk support