Prosjekter

Guard jobber på mange spennende prosjekter innenfor våre 4 bransjer. Vi har prosjekter som har pågått i flere år, og helt nye prosjekter innenfor enkelte bransjer hvor vi er forholdsvis nyoppstartet.
Les mer om noen av våre spennende prosjekter her!
 
 • Over en periode på to år har Guard levert nye PLSer og operatørpaneler, kommunikasjonsløsning og nye automatikktavler til 20 utestasjoner, to vannverk og et avløpsrenseanlegg.
 • Over en periode på to år har Guard levert nye PLSer og operatørpaneler til 22 utestasjoner. Her ble det valgt en PLS-plattform fra Siemens, med tilhørende operatørpanel og 4G-modem med sikker kommunikasjon.
 • Over en periode på to år har Guard levert nye PLSer og operatørpaneler til 165 utestasjoner. Det ble lagt vekt på å levere en moderne og kostnadseffektiv løsning med fokus på driftssikkerhet og funksjon. Det ble også fokusert på OT-sikkerhet for å sikre installasjonene mot datainnbrudd og andre fiendtlige angrep.
 • Illustrasjon av Oslofjord Convention Center utbygges
  I 2009 ble det krav til å utarbeide egen energiplan med energibesparende tiltak innen vann og avløps sektoren. Guard har et egenutviklet konsept for energibesparende pumpestyring for vann og avløp. Med Guard Green Power kan du spare opptil 40% strøm i pumpestasjoner, et unikt konsept som er under patentbeskyttelse og utviklet av Guard.
 • E6 Soknedalen - Illustrasjon laget av Sweco for Statens Vegvesen
  Client
  Tegnet av Sweco for Statens Vegvesen (SVV)
  Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
 • Guard Automation | E18 Bommestad Sky – automatisering til vannverket på Seierstad
  Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
 • Bilde fra utsiden av Klemetsrudanlegget
  Guard leverer oppgradering av det gamle datasenteret og bytter ut det gamle ABB toppsystemet med vår FactoryTalk Plattform. Denne FactoryTalk plattformen er en videreutvikling av plattformen som ble brukt på Esval Romerike Biogassanlegg
 • Guard Automation | Holmen Bad - integrert automasjonsløsning for passivhus
  I 2009 ble det krav til å utarbeide egen energiplan med energibesparende tiltak innen vann og avløps sektoren. Guard har et egenutviklet konsept for energibesparende pumpestyring for vann og avløp. Med Guard Green Power kan du spare opptil 40% strøm i pumpestasjoner, et unikt konsept som er under patentbeskyttelse og utviklet av Guard.
 • Biogassanlegget i Vestfold er nå satt i gang, etter flere års samarbeid og planlegging fra kommunene i Vestfold og Grenland, regionale myndigheter og landbruket i Vestfold.
 • Guard leverer datasenter og toppsystem til RBA. FactoryTalk plattformen som eksisterer idag ble bygget opp fra bunn til dette anlegget.
 • Guard Automation | Bykle - driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner
  Sentral driftskontroll i Bykle består av GuardControl, GuardFDV, GuardReport i en sømløs integrert løsning.
 • Guard Automation | Alta kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Alta er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Rådhuset, Elvestrand, Øyra og Talvik. Vi har også de fleste styrings PLSer med tilhørende kommunikasjon til VA stasjonene.
 • Guard Automation | Ringsaker kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Ringsaker er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Brumunndal, Nes, Moelv og Sjusjøen.
 • Guard Automation | Glitre vannverk - driftskontroll for drift og overvåkning av vanndistribusjon
  Leveranse av nytt redundant driftskontrollanlegg med kommunikasjon mot ca. 60 utestasjoner for drift og overvåkning av vanndistribusjon og vannverk i Drammensregionen.
 • Guard Automation | Vestfold Vann - automatisering til vannverk på Seierstad og Eidsfoss
  Automatisering av filterspylingsprosessen til vannverkene på Seierstad og Eidsfoss. Anlegget består i dag av to store vannverk og ca 100 utestasjoner.
Teknisk support