parallax background

Romerike Biogassanle​​​gg​

Greve Biogass, Den Magiske Fabrikken​
2014
Guard Automation | Bykle - driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner
Bykle
2010

Prosjektinformasjon

Guard leverer datasenter og toppsystem til RBA. FactoryTalk plattformen fra Rockwell Automation ble konfigurert opp fra bunn til dette anlegget.
Oslos biogassanlegg, Romerike biogassanlegg (RBA), behandler kildesortert matavfall fra Oslos innbyggere. Anlegger er lokalisert i Esval Miljøpark, i Nes kommune. Anlegget tar også imot matavfall fra næringsvirksomhet og fra andre kommuner. Ved anlegget produseres utslippsnøytral biogass til Oslos busser og miljøvennlig biogjødsel til landbruket. Biogassanlegget inngår i et av kommunens store klimatiltak; et kretsløpsbasert avfallssystem.

Anlegget har kapasitet til å behandle 50 000 tonn matavfall i året. Det gir biogass til 135 busser, og kan forsyne 100 mellomstore gårder med biogjødsel. Biogassen er CO2-nøytral, og vurderes som et av de mest miljøvennlige drivstoffene tilgjengelig i dag. Biogjødselen inneholder mange viktige næringsstoffer som fosfor, kalium og nitrogen, og kan erstatte eller supplere dagens fossile kunstgjødsel. Anlegget er p.t det mest moderne anlegget i Europa i sitt slag, og har vært i drift siden desember 2012.

Hva kjennetegner prosjektet

Byggingen av biogassanlegget samt oppgraderingen av Oslos forbrennings- og utsorteringsanlegg, er et ledd i miljøsatsingen til Oslo kommune. Et av målene til kommunen er å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2020 og 95 % innen 2030. Slik spiller Esval miljøpark en stor og viktig rolle i å nå disse målene.

Lars Woxen

Prosjektleder
Teknisk support