parallax background

Klemetsrudanlegget

Guard Automation | E18 Bommestad Sky – automatisering til vannverket på Seierstad
E18 Bommestad Sky
2016
Guard Automation | Holmen Bad - integrert automasjonsløsning for passivhus
Holmen Bad

Gratulerer som vinner av årets bygg!

2015

Prosjektinformasjon

Guard leverer oppgradering av det gamle datasenteret og bytter ut det gamle ABB toppsystemet med FactoryTalk plattformen fra Rockwell Automation. FactoryTalk plattformen er en videreutvikling av plattformen som ble brukt på Esval Romerike Biogassanlegg.

Hva kjennetegner prosjektet

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Lars Woxen

Prosjektleder
Teknisk support