parallax background

Glitrevannverket

Guard Automation | Ringsaker kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
Ringsaker Kommune
2004
Guard automasjon | GIVAS - driftskontroll med ca 80 utestasjoner
GIVAS
2001

Prosjektinformasjon

Leveranse av nytt redundant driftskontrollanlegg med kommunikasjon mot ca. 60 utestasjoner for drift og overvåkning av vanndistribusjon og vannverk i Drammensregionen.
Vi har fortsatt arbeider for kunden, det er i etterkant blitt utvidet med flere anlegg, blant annet en reservevannsforskyning mellom Asker og Glitre, og også en forsyning mot Sande. Flere av vannverkene er i ettertid blitt oppgradert med UV hvor vi har levert styring og overvåking.

Hva kjennetegner prosjektet

Prosjektet er bygget opp med Siemens PLS’er og Citect SCADA. Prosjektet ble ferdigstilt i årsskiftet 2004/2005. Glitrevannverket IKS har etter dette også utvidet og modernisert sitt anlegg med oss som leverandør

Ken Harald Olsen

Prosjektleder
Teknisk support