parallax background

GIVAS

Guard Automation | Glitre vannverk - driftskontroll for drift og overvåkning av vanndistribusjon
Glitrevannverket
2003
Guard Automation | Vestfold Vann - automatisering til vannverk på Seierstad og Eidsfoss
Vestfold Vann
1999

Prosjektinformasjon

Guard leverte fase1 GuardControl til Kongsvinger Kommune i 1997. Kontrakten ble utvidet til fase 2, med radioutbygging med felttest og med fase 3, utestasjoner. Parallelt startet Guard leveranse av GuardControl til Grue Kommune i 1997.
1. januar 2006 ble GIVAS etablert av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med.
GIVAS ble det første interkommunale selskapet til Guard og det ble gjennomført et prosjekt som integrerte GuardControl i en driftskontroll for begge kommunene. I 2013 kom Nord-Odal med i samarbeidet. De hadde også GuardContol fra før og ble naturligvis også integrert i driftskontrollen til GIVAS. I 2014 ble Eidskog med i GIVAS. Eidskog hadde driftskontrol fra TSE og historien til GIVAS sammenfaller da med Guards historie ved at GA og TSE fusjonerer som selskap samtidig som at Eidskog integrerer sin TSE driftskontroll i GuardControl. GuardControl i GIVAS spenner over 4 kommuner. Alle anlegg kommuniserer inn til samme applikasjon. Alle anlegg i 4 kommuner kan driftes og overvåkes fra en IPhone. Siden har Guard levert til flere interkommunale Selskap som Viva IKS og MIRA. Prosjektet omhandler sentral driftskontroll med leveranse av Guard Control, Guard FDV, Guard Report i en sømløs integrert løsning.

Hva kjennetegner prosjektet

Den største utfordringen var radiokommunikasjon til ca 80 utestasjoner.
Er det noe unikt vi kan trekke frem som kan gi Guard fordel/oppmerksomhet. Første interkommunals selskap. Guard hjelper kommuner som ønsker å slå sammen driften av sine vann og avløpsanlegg og nå sine mål, med sine produkter og løsninger.

Tom Haslum

Prosjektleder
Teknisk support