parallax background

E6 Soknedalen

Oslofjord Convention Center
2018
Guard Automation | E18 Bommestad Sky – automatisering til vannverket på Seierstad
E18 Bommestad Sky
2016

Prosjektinformasjon

Guard leverer totalentreprise elektro/automasjon sammen med fire andre firmaer - Rise Elektro, Gaula Elektro, Sokna Elektro og Elpro - gjennom et nyopprettet selskap som Guard eier 40% av. Guard har også felles ansvar for hele denne kontrakten.

Hva kjennetegner prosjektet

E6 Elektro ANS er et samarbeid bestående av Guard og fire andre firmaer. E6 Elektro er underentreprenører til AF Gruppens prosjekt som omfatter utbygging av ny E6 Soknedal, mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. Guard leverer totalentreprise på elektro/automasjon sammen med våre fire samarbeidspartnere. Mål for prosjektet er å øke trafikksikkerheten og å redusere reisetiden og bedre framkommelighet.

Ken Harald Olsen

Prosjektleder
Teknisk support