parallax background

E18 Bommestad Sky

E6 Soknedalen
2018
Klemetsrudanlegget
2015

Prosjektinformasjon

Leveranse av SRO til to tunneler og en veibro. Sluttkunde er Statens vegvesen, vår kunde er VVB. Vi leverer alle tavler i prosjektet, både til kraft og signal.

Hva kjennetegner prosjektet

Totalt, smått og stort, er det levert nærmere 200 tavler. Alle SOS kiosker med nødtelefoner og redundante sentraler. Nettverk inkludert switcher, rackskap og fiber- og nettverksterminering.
AID (automatic incident detection), kameraløsning for hendelsesdeteksjon, i tunnellen er det over 100 kamera, både optiske og termiske. Radardeteksjon for kø. All styring og overvåking av blant annet skilter, bommer, lys etc. er utført med redundante Allen-Bradley PLS’er med remote IO. Det er også levert styring av en stor pumpestasjon i tunnel for å pumpe ut innsig av vann.

Ken Harald Olsen

Prosjektleder
Teknisk support