parallax background

Bykle

Romerike Biogassanle​​​gg​
2012
Guard Automation | Alta kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
Alta Kommune
2007

Prosjektinformasjon

Sentral driftskontroll i Bykle består av Guard Control, Guard FDV, Guard Report i en sømløs integrert løsning.

Hva kjennetegner prosjektet

Leveranse til nå av driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner som er bla vannverk, renseanlegg, pumpeavløpstasjoner, trykkøkere, høydebasseng og ventilkummer. Vi har stadig nye prosjekt hos kunde og systemet utvides stadig med flere anlegg. Leveranser med styretavler, kommunikasjonsløsninger og overvåkning.

Rune Wasler

Prosjektleder
Teknisk support