• Over en periode på to år har Guard levert nye PLSer og operatørpaneler, kommunikasjonsløsning og nye automatikktavler til 20 utestasjoner, to vannverk og et avløpsrenseanlegg.
 • Over en periode på to år har Guard levert nye PLSer og operatørpaneler til 22 utestasjoner. Her ble det valgt en PLS-plattform fra Siemens, med tilhørende operatørpanel og 4G-modem med sikker kommunikasjon.
 • Over en periode på to år har Guard levert nye PLSer og operatørpaneler til 165 utestasjoner. Det ble lagt vekt på å levere en moderne og kostnadseffektiv løsning med fokus på driftssikkerhet og funksjon. Det ble også fokusert på OT-sikkerhet for å sikre installasjonene mot datainnbrudd og andre fiendtlige angrep.
 • Guard Automation | Bykle - driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner
  Sentral driftskontroll i Bykle består av GuardControl, GuardFDV, GuardReport i en sømløs integrert løsning.
 • Guard Automation | Alta kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Alta er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Rådhuset, Elvestrand, Øyra og Talvik. Vi har også de fleste styrings PLSer med tilhørende kommunikasjon til VA stasjonene.
 • Guard Automation | Ringsaker kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Ringsaker er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Brumunndal, Nes, Moelv og Sjusjøen.
 • Guard Automation | Glitre vannverk - driftskontroll for drift og overvåkning av vanndistribusjon
  Leveranse av nytt redundant driftskontrollanlegg med kommunikasjon mot ca. 60 utestasjoner for drift og overvåkning av vanndistribusjon og vannverk i Drammensregionen.
 • Guard Automation | Vestfold Vann - automatisering til vannverk på Seierstad og Eidsfoss
  Automatisering av filterspylingsprosessen til vannverkene på Seierstad og Eidsfoss. Anlegget består i dag av to store vannverk og ca 100 utestasjoner.
Teknisk support