• Guard Automation | Bykle - driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner
  Sentral driftskontroll i Bykle består av GuardControl, GuardFDV, GuardReport i en sømløs integrert løsning.
 • Guard Automation | Alta kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Alta er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Rådhuset, Elvestrand, Øyra og Talvik. Vi har også de fleste styrings PLSer med tilhørende kommunikasjon til VA stasjonene.
 • Guard Automation | Ringsaker kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Ringsaker er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Brumunndal, Nes, Moelv og Sjusjøen.
 • Guard Automation | Glitre vannverk - driftskontroll for drift og overvåkning av vanndistribusjon
  Leveranse av nytt redundant driftskontrollanlegg med kommunikasjon mot ca. 60 utestasjoner for drift og overvåkning av vanndistribusjon og vannverk i Drammensregionen.
 • Guard automasjon | GIVAS - driftskontroll med ca 80 utestasjoner
  Guard leverte fase1 GuardControl til Kongsvinger Kommune i 1997. Kontrakten ble utvidet til fase 2, med radioutbygging med felttest og med fase 3, utestasjoner. Parallelt startet Guard leveranse av GuardControl til Grue Kommune i 1997. 1. januar 2006 ble GIVAS etablert av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med.
 • Guard Automation | Vestfold Vann - automatisering til vannverk på Seierstad og Eidsfoss
  Automatisering av filterspylingsprosessen til vannverkene på Seierstad og Eidsfoss. Anlegget består i dag av to store vannverk og ca 100 utestasjoner.
Teknisk support