• E6 Soknedalen - Illustrasjon laget av Sweco for Statens Vegvesen
    Client
    Tegnet av Sweco for Statens Vegvesen (SVV)
    Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
  • Guard Automation | E18 Bommestad Sky – automatisering til vannverket på Seierstad
    Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
Teknisk support