Street Smart

Hva er Street Smart

Street Smart er en skybasert tjeneste som beregner det til enhver tid mest energieffektive varmepådraget til ditt snøsmelteanlegg. Beregningen baserer seg på nøyaktig lokasjon, nåværende og fremtidig værforhold samt en digital tvilling av anleggets termodynamiske egenskaper. Street Smart inkluderer en lokal styringsenhet som omsetter skytjenestens anbefaling til et signal tilpasset det aktuelle varmesystemet.
 
> Markedsledende energieffektivitet
  > Tar hensyn til både nåværende og fremtidige værforhold
  > Automatisk tilpasning til anleggets termodynamikk
> Vesentlig reduksjon av effekttopper
> Minimale installasjon- og vedlikeholdskostnader
  > Ingen lokal instrumentering
  > Vedlikeholdsfritt system
> Enkel integrasjon uavhengig av varmesystemleverandør
 

Energibesparelser

Ved hjelp av dens prediktive og intelligente
tilnærming bidrar Street Smart med minst 73%
energibesparelse sammenlignet med konvensjonelle
styringssystemer – og minst 20% lavere
energiforbruk sammenlignet med markedets mest avanserte
og omfattende alternativer.

Kostnadsanalyse

Forbruket til Street Smart kan styres med en parameter som angir brukerens toleranse for smelting. I alle eksempler er den strengeste toleransen benyttet. Det vil si at anlegget alltid skal være snø- og isfritt så lenge dets kapasitet tillater dette, men lokale og anleggsspesifikke variasjoner kan forekomme. Ytterligere besparelser kan oppnås ved å justere toleransefaktoren.

Reduserte effekttopper

Forbrukere som belastes med effekttariff av
nettleverandøren vil oppleve en vesentlig
reduksjon av denne. Ved å forvarme anlegget
til optimal temperatur og vedlikeholde denne
ved behov gjennom skiftende vær reduserer
Street Smart antall effekttopper med inntil
70% sammenlignet med avanserte styringer
som inkluderer værstasjoner og bakkefølere.

Hva er inkludert ?


> Innkapslet styringsenhet med operatørpanel for lokal betjening
> Analyse av anleggets termodynamiske egenskaper
  > Systemet støtter flere soner ved samme lokasjon
> Klargjorte tilkoblinger for internett og pådragsignal til varmesystem
  > Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller
  > 0-5/10V og 0/4-20mA utgang
  > Reléutganger
> Forberedt for integrasjon med andre driftskontrollsystemer
Teknisk support