Guard Messenger

Varsling til vakthavende skjer via mobil. Alarmer kan overføres som SMS, e-post eller ved oppringing talemelding. Vakthavende kan koble seg direkte på anlegg med full tilgang.

Pålitelig løsning for rask, sikker og effektiv alarmvarsling

Beskrivende melding om uønskede hendelser og systemavvik

Profiler med kalender for når brukere har vakt, og hva de skal varsles for

Sanntidsovervåkning av alle systemer

Ta kontakt for en presentasjon av produktet og motta et uforpliktende tilbud

Teknisk support