Installasjon

Vi utfører installasjoner innenfor flere områder:

Pumpestasjoner

Trykk økere

Renseanlegg

Vannverk

Samferdsel

Biogass anlegg

Industri

Igangkjøring og ferdigstillelse av anlegg

For alle installasjoner så tar vi prosjektet fra A til Å. Vi er med i prosjektering og kalkulasjonsfasen, til utarbeidelse av fremdriftsplaner og oppstartsmøter videre til gjennomføring og sluttføring av installasjonene. Vi samarbeider med de største grossistene i Norge og er således raske til å få materiell ved behov.

Vi lagerføres også selv en del materiell som er kritisk

FDV-sluttkontroll
Tilsynskontroll
Teknisk support