Guard Automation

Om Guard

Guard er en førende leverandør av industriell automasjon og systemintegrasjon i Norge og Sverige. Siden 1984 har vi jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet innen vann og miljø, samferdsel, smarte bygg og prosessindustri.
Vår suksess er bygget på gjennomføringskraft og tillit. Med høy etisk standard og bærekraftige løsninger bidrar vi til å minimere både teknisk og økonomisk risiko for våre kunder. For oss handler det om å bygge relasjoner slik at vi sammen med dere kan nå våre felles mål og ambisjoner. Derfor liker vi også utfordringer, og de må gjerne være komplekse. Vår gjennomføringskraft skal sikre at vi når målene – hver gang! Det har vi gjort i over 30 år for mere enn 500 kunder med en forbildelig innsats fra våre 130 meget kompetente og engasjerte medarbeidere.

Våre verdier

Pålitelig

Guard leverer hva vi lover!

Engasjert

Guard leverer til rett tid, kost og kvalitet. Riktig ressurser på rett plass til rett tid!

I front

Kloke hoder med kontinuerlig fokus på ny teknologi og nye produkter for å møte morgendagen, krav til smarte løsninger og trygghet for kundene.

Lønnsom

Det skal lønne seg å benytte Guard sine løsninger. Det vil gi "god butikk" og være fordelaktig.

Sertifikater

9001:2015 og 14001:2015

Vårt kvalitetssikringssystem ISO 9001 - ledelsessystemer for kvalitet - er sertifisert slik at kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser er ivaretatt, samt at våre oppdrag er kvalitetskontrollert i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter. ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø - Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Vår ISO 14001-sertifisering hjelper oss med å redusere vår belastning på miljøet, samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

TransQ (ID 207556) / Utilities NCE (ID 107134) / StartBANK (ID 145739)

Guard er prekvalifisert i flere av Achilles systemer for leverandørregister som er i samsvar med EUs regelverk for kvalifisering innenfor de nevnte sektorer nedenfor:
TransQ (ID 207556): Den nordiske transportsektoren
Utilities NCE (ID 107134): Energibransjen
StartBANK (ID 145739): Brukes innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge.

Historie

Klikk på årstallene for mer informasjon
Teknisk support