Guard Automation

Om Guard

Guard er en førende leverandør av industriell automasjon og systemintegrasjon i Norge og Sverige. Siden 1984 har vi jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet innen vann og miljø, vei og bane, smarte bygg og prosessindustri.
Vår suksess er bygget på gjennomføringskraft og tillit. Med høy etisk standard og bærekraftige løsninger bidrar vi til å minimere både teknisk og økonomisk risiko for våre kunder. For oss handler det om å bygge relasjoner slik at vi sammen med dere kan nå våre felles mål og ambisjoner. Derfor liker vi også utfordringer, og de må gjerne være komplekse. Vår gjennomføringskraft skal sikre at vi når målene – hver gang! Det har vi gjort i over 30 år for mere enn 500 kunder med en forbildelig innsats fra våre 130 meget kompetente og engasjerte medarbeidere.

Våre verdier

Pålitelig

Guard leverer hva vi lover!

Engasjert

Guard leverer til rett tid, kost og kvalitet. Riktig ressurser på rett plass til rett tid!

I front

Kloke hoder med kontinuerlig fokus på ny teknologi og nye produkter for å møte morgendagen, krav til smarte løsninger og trygghet for kundene.

Lønnsom

Det skal lønne seg å benytte Guard sine løsninger. Det vil gi "god butikk" og være fordelaktig.

Sertifikater

ISO 9001

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO 9001 sertifisert slik at kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser er ivaretatt, samt at våre oppdrag er kvalitetskontrollert i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter.

Sellihca ( ID:107134) / TransQ (ID: 207556)

Guard er Achilles prekvalifisert som leverandør til energi og transportsektoren

Historie

Klikk på årstallene for mer informasjon
Teknisk support