Jobbe i Guard

Vil du bli en kollega?

Hos Guard har du mulighet til å jobbe i ett av Norges mest spennende flerfaglige miljøer og med noen av landets største kunder. Guard er en kunnskapsbedrift, med hovedvekt på personer med ingeniørfaglig bakgrunn, hvor vi skaper verdi for våre kunder gjennom våre hoder.
Å jobbe ut i fra stadige forandringer og være løsningsorientert for våre kunder, er det vi driver med. I dagens samfunn er det er et stadig større behov for systemintegrasjon, modernisering og optimalisering i tekniske anlegg, der er Guard en leverandør som bidrar med høyt fokus på energiøkonomisering og optimalisering til det beste, slik at vi sammen bringer kundene inn i morgendagen. Med mere enn 30 års erfaring innen vann og miljø, industri, samferdsel og smarte bygg møter vi våre kunders ønsker og løser deres utfordringer.Vår suksess er bygget på tillit. Vi skal bruke denne tilliten til å vise oss som en ansvarlig partner innen automasjon og systemintegrasjon. Med høy etisk standard og bærekraftige løsninger bidrar vi til å minimere både teknisk og økonomisk risiko for våre kunder. For oss handler det om å bygge relasjoner slik at vi sammen med kunden kan nå våre felles mål og ambisjoner. Derfor liker vi også utfordringer, og de må gjerne være komplekse. Vår gjennomføringskraft skal sikre at vi når målene – hver gang!

Bli med på reisen!

Vi har hele tiden fokus på å levere kvalitet til kundene og vi vet at en fornøyd kunde er en blivende kunde. Vi har derfor hele tiden vekst i vår kundemasse, og derfor søker vi også hele tiden nye kollegaer som kan være med å vokse sammen med oss.

Kultur og utviklingsmuligheter

I Guard vil det være muligheter til å få være med på prosjekter som er i front, sette fotavtrykk i dagens samfunn, vi nevner E18 Bommestad Sky, som blir omtalt som Norges mest høyteknologiske vei, Holmen Bad i Asker benytter naturressurser som jordvarme og solcellepanel for oppvarming av bygg og vann. Klemetsrud forbrenningsanlegg som er Norges største forbrenningsanlegg hvor man gjør søppel om til energi. Hos Guard er vi opptatt av å bidra til en renere og bedre verden der vi kan.

Våre verdier er

PÅLITELIG

Guard leverer hva vi lover!

ENGASJERTE

Guard leverer til rett tid, kost og kvalitet. Riktig ressurser på rett plass til rett tid!

I FRONT

Kloke hoder med kontinuerlig fokus på ny teknologi og nye produkter for å møte morgendagen, krav til smarte løsninger og trygghet for kundene

LØNNSOM

Det skal lønne seg å benytte Guard sine løsninger. Det vil gi «god butikk» og være fordelaktig.

Etiske retningslinjer

Den ansatte skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Guard plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves, og arbeide aktivt for å sikre at disse overholdes også av den eller de underleverandører som medvirker til produksjonen av produkter som Guard benytter.

Forbud mot barnearbeid

(FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO- konvensjon nr 138 og 182)

Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid

(ILO- konvensjon nr 29 og 105)

Forbud mot diskriminering

(ILO-konvensjoner nr 100 og 111)

Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger

(ILO- konvensjon nr 87 og 98)
Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Av særlige relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. Guard bestreber også å etterleve FNs bærekraftsmål med særlig fokus på mål 17, Samarbeid og mål 11, bærekraftige byer og samfunn.
Teknisk support