Vann og miljø

Som systemintegrator innen automasjon utvikler vi prosjekter som omfatter hele vannets syklus fra drikkevann til renset avløp, og fra renset til bioenergi.
Guard står for driftskontrollsystemer til over 130 kommuner i Norge, over 4000 pumpestasjoner, 150 vannverk og 400 renseanlegg for å nevne noe. Guard styrer vannet til mer enn 1 million borgere i Oslo, Bærum og Drammensregionen. Med vår høye kompetanse og våre egenutviklede driftskontrollsystemer løser vi våre kunders mest komplekse utfordringer. Vi leverer også våre løsninger blant annet til de største biogass og forbrenningsanlegg i Norge i dag, da spillvann og slam kan benyttes til blant annet energi. Vi jobber intensivt for å bli best på vann og miljø ved å benytte den beste og nyeste teknologien.

Gjennom vår kompetanse innen systemintegrasjon bygger vi helhetlige løsninger på tvers av verdikjeden. Vi møter kundenes utfordringer med våre medarbeideres høye kompetanse og tett kommunikasjon med kunden. Dette bidrar til å sikre våre kunders egne leveranser. Sammen med kunden utvikler vi morgendagens løsninger og gjennom dette er vi som en pålitelig partner med energibransjen inn fremtiden.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Automatisering

Systemintegrasjon

Maskinstyring

Vannbehandling

Renseanlegg

Pumpestasjoner

Ventilkummer

Målekummer

Overløp

Værstasjoner

Dataloggere

Målere og sensorer

Driftskontroll og HMI

Styring, regulering og overvåkning

Drifts- og vedlikeholds-system

Rapportsystem

Alarmutsending

Digitale kartverk

Datalogging

Datasentre

IKT sikkerhet

Nettverksløsninger

Mobilitet

Prosjektledelse

Service, drift og vedlikeholdsavtaler

El fordelingstavler

Automasjonsskap

Prosjekter innen vann og miljø

 • Guard Automation | Bykle - driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner
  Sentral driftskontroll i Bykle består av GuardControl, GuardFDV, GuardReport i en sømløs integrert løsning.
 • Guard Automation | Alta kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Alta er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Rådhuset, Elvestrand, Øyra og Talvik. Vi har også de fleste styrings PLSer med tilhørende kommunikasjon til VA stasjonene.
 • Guard Automation | Ringsaker kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
  GuardControl applikasjonen til Ringsaker er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Brumunndal, Nes, Moelv og Sjusjøen.
 • Guard Automation | Glitre vannverk - driftskontroll for drift og overvåkning av vanndistribusjon
  Leveranse av nytt redundant driftskontrollanlegg med kommunikasjon mot ca. 60 utestasjoner for drift og overvåkning av vanndistribusjon og vannverk i Drammensregionen.
 • Guard Automation | Vestfold Vann - automatisering til vannverk på Seierstad og Eidsfoss
  Automatisering av filterspylingsprosessen til vannverkene på Seierstad og Eidsfoss. Anlegget består i dag av to store vannverk og ca 100 utestasjoner.
Teknisk support