Smarte bygg

For oss handler smarte bygg om helintegrerte systemer, som fleksibelt lar seg utvide for å ta i bruk ny teknologi. Vi reduserer driftskostnader gjennom hele byggets livssyklus. Dette er energiøkonomisering og automasjon.
Et viktig ledd i utviklingen er å få alle komponenter i alle elektriske installasjoner til å kommunisere med hverandre. Vi integrerer kundetilpassede og nettverkstilkoblede komponenter, programvare, ingeniørtid og tjenester. Denne helheten garanterer at byggets tekniske anlegg og energihåndtering fungerer med høy grad av effektivitet, via energireduksjon, økt komfort, og bedre brukeropplevelser. Dette sparer samfunnet for store summer, og forenkler hverdagen for større bedrifter. Holmen svømmehall, som åpnet juni 2017, er et godt eksempel på et smart bygg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Automatisering

Systemintegrasjon

Kommunikasjon og telekommunikasjon

Romstyring

Undersentraler

Energistyring

Lyd / bilde løsninger

Adgangskontoll

Sikkerhetsløsninger

UPS løsninger

Driftskontroll og HMI

Styring, regulering og overvåkning

Drifts- og vedlikeholds-system

Rapportsystem

Alarmutsending

Datalogging

Datasentre

IKT sikkerhet

Nettverksløsninger

Mobilitet

Prosjektledelse

Service, drift og vedlikeholdsavtaler

El fordelingstavler

Automasjonsskap

Prosjekter innen smarte bygg

  • Illustrasjon av Oslofjord Convention Center utbygges
    I 2009 ble det krav til å utarbeide egen energiplan med energibesparende tiltak innen vann og avløps sektoren. Guard har et egenutviklet konsept for energibesparende pumpestyring for vann og avløp. Med Guard Green Power kan du spare opptil 40% strøm i pumpestasjoner, et unikt konsept som er under patentbeskyttelse og utviklet av Guard.
  • Guard Automation | Holmen Bad - integrert automasjonsløsning for passivhus
    I 2009 ble det krav til å utarbeide egen energiplan med energibesparende tiltak innen vann og avløps sektoren. Guard har et egenutviklet konsept for energibesparende pumpestyring for vann og avløp. Med Guard Green Power kan du spare opptil 40% strøm i pumpestasjoner, et unikt konsept som er under patentbeskyttelse og utviklet av Guard.
Teknisk support