Samferdsel

Vi ser på samferdsel som en stor prosess hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdsels-prosjekter til noe mere enn bare planlegging, bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Sikkerhet har stort fokus i våre løsninger.
Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer en høy grad av kontroll for vår kunders anlegg. Det som driver oss er ikke bare det å levere et prosjekt, men å være med på å gi de tusenvis av daglige brukere en effektiv og trygg transport.
Samferdsel er en stor prosess hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdselsprosjekter til mer enn bare planlegging, bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer vi en høy grad av kontroll på hele leveransen. Vi leverer styringssystemer til dagsoner og tunneler. Det som driver oss er ikke bare å levere et prosjekt, men å være med på å gi tusenvis av daglige brukere en effektiv og trygg transport.

Guard leverer systemer for styring regulering og overvåkning (SRO) innenfor tunneloppgraderinger og nye tunneler samt dagsoner. Noe av det som leveres er kamera- og deteksjons-systemer (ITV/ AID). Dette uføres med tradisjonelle kameraer, radar eller termiske kameraer eller en kombinert løsning. Utover trafikkregulering og overvåking kan slike leveranser inkluderer OPC server, el-tavler, automatikktavler, nødkiosker, UPSer, klimastasjoner, pumpestasjoner, høyttalersystemer, skilter, bommer, nødtelefoner, lysreguleringer m.m. Guard passer på at integrasjon mellom alle komponentene går sømløst, vi bistår og bidrar i byggemøter og har en helhetlig kontroll på prosjektet samt at vi programmerer PLS systemene, tester og idriftsetter disse.

E18 Larvikstunnelen omtales som en av landets mest høyteknologiske tunneler. Guard er stolt av å ha bidratt med vår kompetanse og høyteknologiske løsninger i dette arbeidet.
Vei har to fokusområder:

Tunnel

Dagsone

Hva kan vi hjelpe deg med?

Signalentrepriser (ombygging, oppgradering)

Styreskap

Prosjektering

Eksisterende signalsystemer - sporvei og jernbane

Nye signalsystemer (ERTMS, nye databaserte signalanlegg, TMS, CBTC)

Moderniseringer og vedlikeholdsavtaler

Driftskontroll (SCADA) og brukergrensesnitt

PLS-baserte signalanlegg og systemer

Systemintegrasjon

Tekniske installasjoner

Test og kontroll

Styring, regulering og overvåking av tunneler og stasjoner

Kameraovervåking, hendelsesdeteksjon og sensorikk

Tilstandsbasert vedlikehold og SMART overvåking av infrastruktur

Bygging av AS-skap, tavler og styreskap

Adgangskontroll

Prosjekter innen samferdsel

  • E6 Soknedalen - Illustrasjon laget av Sweco for Statens Vegvesen
    Client
    Tegnet av Sweco for Statens Vegvesen (SVV)
    Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
  • Guard Automation | E18 Bommestad Sky – automatisering til vannverket på Seierstad
    Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
Teknisk support