Produksjonsindustri

Grønn energi, prosesser fra avfall til drivstoff, er også områder hvor Guard er sterkt på banen. Vi har styringssystemene i de største biogass anleggene i Norge, som f.eks Greve som omtales som Eventyrfabrikken og som produserer biogass som bussene i Grenland kjører på. I tillegg må Klemetsrud anlegget nevnes, det er Norges største forbrenningsanlegg, som også er en del av det Norske prosjektet CO2 utslipp, hvor Norcem, Yara og Klemetsrud er tre aktører.
Som et kundefokusert selskap arbeider vi for å hjelpe våre kunder med å være produktive og konkurransedyktige. Gjennom våre industrielle løsninger hjelper vi kundene til å få kontroll på prosess og produksjon. Vår kompetanse innen automatisering sikrer at våre kunder får nødvendig informasjon fra prosessen til å gjennomføre preventive tiltak. En høy grad av automatisering er nødvendig for å opprettholde våre kunders konkurransekraft.

Stabil og effektiv produksjon for god konkurransekraft i industrien er i fokus. Gjennom vår kompetanse innen systemintegrasjon bygger vi helhetlige løsninger på tvers av verdikjeden. Dette bidrar til å sikre våre kunders egne leveranser. Gjennom våre industrielle løsninger hjelper vi kundene til å få kontroll på prosess og produksjon. Vår kompetanse innen automatisering sikrer at våre kunder får nødvendig informasjon fra prosessen til å gjennomføre preventive tiltak. En høy grad av automatisering er nødvendig for å opprettholde våre kunders konkurransekraft. Guard er en god underleverandør til prosessindustrien.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Automatisering

Systemløsninger

Maskinstyring

Driftskontroll og HMI

Styring, regulering og overvåkning

Drifts- og vedlikeholds-system

Rapportsystem

Alarmutsending

Datalogging

Datasentre

IKT sikkerhet

Nettverksløsninger

Mobilitet

Prosjektledelse

Service, drift og vedlikeholdsavtaler

El fordelingstavler

Automasjonsskap

Prosjekter innen produksjonsindustri

Teknisk support