Aktuelt

Fra dyregjødsel til bioenergi på Romerike!

Guard leverer automasjon som sørger for at avanserte systemer overvåker og regulerer prosessensom omgjør dyregjødsel til bioenergi. Les om dette i Teknisk Ukeblad.

Et av verdens mest innovative biogassanlegg for matavfall - Romerike Biogassanlegg!

Guard har levert styringssystem, skjermsystem og prosesstekniske tavler og elektro.

Guard omtales i næringsbilaget

Næringsbilaget for Telemark november 2017

Guard sørger for smarte, energieffektive løsninger

Les om oss i DN energibilag november 2017

Guard satser stort på banemarkedet

Teknisk Ukeblad 24. oktober 2017

Guard på listen over Norges 500 største IT selskaper

Finansavisen oktober 2017

BKK - News

Guard leverer morgendagens teknologi til Media City Bergen

Norges mest høyteknologiske vei!

Teknisk Ukeblad - sept 17 - E18 Larvikstunellen

Robotstyring hos BKK gir kundene en bedre opplevelse

BKK Varme - sept 17 - Bedre kundeopplevelser med robotisering

Teknisk support