parallax background

Vestfold Vann

Guard automasjon | GIVAS - driftskontroll med ca 80 utestasjoner
GIVAS
2001

Prosjektinformasjon

Drift og overvåking av vannverk med utestasjoner.

Hva kjennetegner prosjektet

Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.

Et nytt vannverk ble bygget i Eidsfoss, dette henter vann fra Eikern. Nye anlegg ble bygget for overvåking og pumping vannet for å koble vannverket på Seierstad i Larvik sammen med vannverket i Eidsfoss. Anlegget består i dag av to store vannverk og ca 100 utestasjoner som stort sett i dag kommuniserer via fiber, men også noe radio og mobildata.

Vi har helt siden oppstart i 1999 hatt mye jobb for kunden. Det har kontinuerlig foregått utbedringer og utvidelser av anlegget. Vi er fortsatt leverandør.

Ken Harald Olsen

Prosjektleder
Teknisk support