parallax background

Alta Kommune

Guard Automation | Bykle - driftsovervåkning for rundt 40 stasjoner
Bykle
2010
Guard Automation | Ringsaker kommune - sentral driftskontroll i en sømløs integrert løsning
Ringsaker Kommune
2004

Prosjektinformasjon

GuardControl applikasjonen til Alta er en applikasjon som er basert på følgende hovedområder i kommunen, Rådhuset, Elvestrand, Øyra og Talvik. Vi har også de fleste styrings PLSer med tilhørende kommunikasjon til VA stasjonene.

Hva kjennetegner prosjektet

Prosjektet gjelder sentral driftskontroll med leveranse av Guard Control, Guard FDV, Guard Report i en sømløs integrert løsning. Komplett styresystem fra styretavler, kommunikasjon til driftsovervåkning.

Vi har også hatt et veldig godt samarbeid med lokale elektroleverandører.

Rune Wasler

Prosjektleder
Teknisk support