Vei og bane

Vi ser på samferdsel som en stor prosess hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdsels-prosjekter til noe mere enn bare planlegging, bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Sikkerhet har stort fokus i våre løsninger.
Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer en høy grad av kontroll for vår kunders anlegg. Det som driver oss er ikke bare det å levere et prosjekt, men å være med på å gi de tusenvis av daglige brukere en effektiv og trygg transport.

Bane

Guard har ansatte med lang og bred erfaring med å arbeide med komplekse signalsystemer. Guard kan bistå med kompetanse innenfor planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av signalsystemer innenfor både bane og sporvei. Vi har erfarne ressurser som signalmontør, hovedsikkerhetsvakt, sikkerhetskontrollør, signalingeniører og tekniske ledere som kan bidra blant annet med spesiell erfaring og kompetanse på konvensjonell signalering og ATC, det nye signalsystemet ERTMS, betjeningsanlegget TMS og nytt signalsystem for sporvei CBTC. Guard har allerede bidratt med PLS-basert kommunikasjonsteknologi på Sporveiens signalsystemer. Vi har stor tro på at deler av fremtidens signalsystemer kan styres ved hjelp av PLS-basert teknologi. Dette vil kunne redusere kostnader for nye anlegg og gi mer infrastruktur for pengene.

Vi leverer dessuten driftskontrollsystemer (Scada) med moderne brukergrensesnitt og kan levere systemer for overvåking og kontroll av kritisk infrastruktur. Våre løsninger med høy grad av overvåking, driftskontroll og automatisering, sørger for høyest mulig oppetid og trygghet for våre kunder.
Guard har egen signalorganisasjon med disse rollene:

Signalingeniører

Signalmontører

Hovedsikkerhetsvakter

Sikkerhetskontrollør signal

Sluttkontrollører

Byggeledere

Tekniske prosjektledere

Automasjonsingeniører

 
Bane har to fokusområder:

Styrings- og overvåkingssystemer for tunneler og industribygg

Signalsystemer for bane

Vei

Samferdsel er en stor prosess hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdsels-prosjekter til mer enn bare planlegging, bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer vi en høy grad av kontroll på hele leveransen. Vi leverer styringssystemer til vei, bane og tuneller. Det som driver oss er ikke bare å levere et prosjekt, men å være med på å gi tusenvis av daglige brukere en effektiv og trygg transport.

Systemer for styring regulering og overvåkning (SRO) innenfor tunnel oppgradering og nye tunneler samt dagsoner. Noe av det som leveres er Kamera og deteksjon systemer (ITV/ AID), dette uføres med tradisjonelle kamera, radar, termisk eller en kombinert løsning. Utover trafikkregulering og overvåking kan slike leveranser inkluderer OPC server, tavler, skap, nødkiosk, UPS, klimastasjoner, pumpestasjoner, høyttalersystem, skilt, bommer, nødtelefon, lysregulering m.m. Guard passer på at Integrasjon mellom alle komponentene går sømløst – Guard bistår og bidrar i byggmøter og har en helhetlig kontroll på prosjektet, samt at vi programmerer, integrerer og igangkjører.

E18 Larvikstunellen, omtales som en av landets mest høyteknologiske tuneller. Guard er stolt over å ha bidratt med vår kompetanse og høyteknologiske løsninger i dette arbeidet.
Vei har to fokusområder:

Tunell

Dagsone

Hva kan vi hjelpe deg med?

Signalentrepriser (ombygging, oppgradering)

Styreskap

Prosjektering

Eksisterende signalsystemer - sporvei og jernbane

Nye signalsystemer (ERTMS, nye databaserte signalanlegg, TMS, CBTC)

Moderniseringer og vedlikeholdsavtaler

Driftskontroll (SCADA) og brukergrensesnitt

PLS-baserte signalanlegg og systemer

Systemintegrasjon

Tekniske installasjoner

Test og kontroll

Styring, regulering og overvåking av tuneller og stasjoner

Kameraovervåking, hendelsesdeteksjon og sensorikk

Tilstandsbasert vedlikehold og SMART overvåking av infrastruktur

Bygging av AS-skap, tavler og styreskap

Adgangskontroll

Prosjekter innen vei og bane

  • E6 Soknedalen - Illustrasjon laget av Sweco for Statens Vegvesen
    Client
    Tegnet av Sweco for Statens Vegvesen (SVV)
    Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
  • Guard Automation | E18 Bommestad Sky – automatisering til vannverket på Seierstad
    Startet med å automatisere filterspylingsprosessen til vannverket på Seierstad som henter vann fra Farris. Det ble levert en redundant driftskontrolløsning. Alle prosesser ved vannverket ble raskt lagt over til PLS styring, og flere utestasjoner for pumping og overvåking av vanndistribusjonen ble bygget om og implementert inn i den nye driftskontrollen.
Teknisk support