Bransjer

Copyright © 1996–2016 Guard. All rights reserved.

Det er et stadig større behov for systemintegrasjon, modernisering og optimalisering i tekniske anlegg og vi brenner for å gi våre kunder en moderne løsning som bringer oss inn i morgendagen. Med mere enn 30 års erfaring innen VA, industri, energi og samferdsel møter vi våre kunders ønsker og løser deres utfordringer.

Sentralbord

+47 33 48 84 00

Service & Support

+47 35 57 30 44

Kontakt

Regnskap

Guard Automation AS
Skolmar 19
3232 Sandefjord

invoice@guard.no

Org. nr: 932 315 041

Guard logo automatisering systemsintegrasjon
Guard Automatisering og Systemintegrasjon Kraft og Energi
Guard automatisering og Systemintegrasjon Industri
Guard automatisering og Systemintegrasjon Samferdsel
Guard automatisering og Systemintegrasjon Vann og Avløp VA

Miljø

Som systemintegratør innen automasjon leverer vi prosjekter som omfatter hele vannets syklus fra drikkevann til renset avløp. Med vår høye kompetanse og våre egne utviklede driftskontrollsystemer løser vi våre kunders mest komplekse utfordringer. Vi har jobbet hardt for å bli best på VA ved å benytte den beste og nyeste teknologien. Våre kunder settes alltid i fokus og blir derfor værende hos oss.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Referanser:

> Halden Kommune
> Bærum Kommune
> VEFSN Vannverk
> OSET Oslo Vannverk
> Tromsø Kommune
> VEAS, Oslo Kommune

Samferdsel

Vi ser på samferdsel som en stor prosess hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdsels-prosjekter til noe mere enn bare planlegging, bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer en høy grad av kontroll for vår kunders anlegg. Det som driver oss er ikke bare om å levere et prosjekt, men å være med på å gi de tusenvis av daglige brukere en effektiv og trygg transport.

Referanser

> Lørenbanen, Sporveien Oslo
> Lambertseterbanen, Sporveien Oslo

> Vestlibanen, Sporveien Oslo

Industri

Som et kundefokusert selskap arbeider vi for å hjelpe våre kunder med å være produktive og konkurransedyktige. Gjennom våre industrielle løsninger hjelper vi kundene til å få kontroll på prosess og produksjon. Vår kompetanse innen automatisering sikrer at våre kunder får nødvendig informasjon fra prosessen til å gjennomføre preventive tiltak. En høy grad av automatisering er nødvendig for å opprettholde våre kunders konkurransekraft.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Referanser

> Salsnes Filter
> Scanship
> Bilfinger
> ENWA Badeanlegg

Energi

Gjennom vår kompetanse innen systemintegrasjon bygger vi helhetlige løsninger på tvers av verdikjeden. Dette bidrar til å sikre våre kunders egne leveranser. Vi møter kundenes utfordringer med våre medarbeideres høye kompetanse og tett kommunikasjon med kunden. Sammen med kunden utvikler vi morgendagens løsninger og gjennom dette er vi som en pålitelig partner med energibransjen inn fremtiden.

Referanser

> BKK Varme, Bergen
> Lyse Neo, Stavanger
> Greve Biogass, Tønsberg
> RBA Biogass

Hva kan vi hjelpe deg med?

MENY

> Avløpsrensing og bioavfall
> Renseanlegg
> Vannbehandling

> Badeanlegg og Idrettsbygg

> Avfallsanlegg og energigjenvinning
> Kommunikasjon og telekommunikasjon
> Styring, regulering og overvåkning

> Sikkerhet

> Service, drift og vedlikeholdsavtaler
> Prosjektledelse
> Installasjons- og igangsettingsledelse

> Automasjon og styringssystemer
> Styreskap
> PLS-systemer
> Nettverk

> TV- og AID-systemer
> Styring, regulering og overvåkning
> Kjørefeltsignaler, fartsgrense- og variable LED-skilt

> Prosjektledelse
> Installasjons- og igangsettingsledelse
> Service, drift og vedlikeholdsavtaler

> Automatisering av prosessteknologier
  > Maritim
  > Aquakultur
  > Filter og pumper

> Systemløsninger for forskjellige typer industri
> Styring, regulering og overvåkning
> Prosjektledelse
> Service, drift og vedlikeholdsavtaler

> Oslo Energigjenvinningsetaten Biogass
> Klemmetsrud - Avfallssortering og forbrenning
> Haraldsrud - Avfallssortering og forbrenning
> Cellwood Machinery

> Flowtite
> Purac
> Scansense
> Ennox Oil Solutions

> Bommestad-Sky, Statens Vegvesen
> Tønsberg klaffebrua, Statens Vegvesen

> Porsgrunn Klaffebrua, Statens Vegvesen
> Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad, Statens Vegvesen

> Tønsberg Renseanlegg
> Vestfold Vann IKS
> Kongsvinger kommune (nå GIVAS)
> Ringsaker Kommune
> Alta Kommune
> Skullerud Vannverk

Hva kan vi hjelpe deg med?

> Biogass
> Fjernvarme
> Kraft

> Prosjektledelse

> Kommunikasjon og telekommunikasjon
> Styring, regulering og overvåkning
> Installasjons- og igangsettingsledelse
> Service, drift og vedlikeholdsavtaler